Назад

С допълнителни 643 400 лв. се откриват пет Служби по търговско-икономическите въпроси


 • С допълнителни 643 400 лв. се откриват пет Служби по търговско-икономическите въпроси


  Правителството одобри предоставянето на допълнителни средства в размер на 643 400 лв. за откриване и финансиране издръжката през тази година на пет Служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ), към Дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина чрез преразпределение на разходите по централния бюджет за тази година.

  Министерството на икономиката и индустрията ръководи оперативно дейността на Службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите представителства на България в чужбина, като основен инструмент на външноикономическата политика. Задачата на служителите в СТИВ е свързана с подпомагане на българския бизнес в намирането на партньори за реализация на български стоки и услуги, привличане на инвестиции, увеличаване на туристопотока към страната ни, популяризиране на предимствата на България като инвестиционна и бизнес дестинация. По този начин работата на служителите в тези служби допринася за положителните резултати, свързани с ръста на износа, туристопотока към България и нарасналия инвестиционен интерес. Редица компании и водещите бизнес организации в страната дават положителна оценка като цяло за работата на СТИВ и възприетия подход за активната им работа с бизнеса.

  В Министерството на икономиката и индустрията от страна на дипломатически и консулски представителства на България в различни държави са постъпили предложения за разкриване на нови Служби по търговско- икономическите въпроси. Има постъпили конкретни и обосновани предложения и от Търговско-промишлени палата и бизнес организации. Към момента утвърденият бюджет на министерството не позволява разкриването на нови дестинации за Служби по търговско-икономическите въпроси, поради което са поискани тези допълнителни средства, отбелязват от икономическото министерство.

  Службите по търговско-икономическите въпроси  на България в чужбина са създадени с цел да подпомогнат подобряването на условията за достъп до чужди пазари, подпомагане българските производители и износители, повишаване на инвестиционната активност, привличане на чуждестранни туристи и други.

  За да се поощри работата на тези служби, десет години вече Българската търговско-промишлена палата и Министерство на икономиката връчват наградите за най-успешните търговски аташета (Служби по търговско-икономически въпроси). Резултатите им се оценяват въз основа на обективните критерии - увеличаване на българския износ за съответната страна и привлечени чуждестранни инвестиции в България. Отчетени са и резултатите от допитването до  членове на БТПП за удовлетвореността им от работата на тези служби.

  През миналата година Голямата награда - бронзова статуетка "ХЕРМЕС" и Грамота, получи СТИВ Германия за заслуги към развитието на търговско-икономическите отношения между България и Германия, за принос за увеличаване на българския износ в чужбина и чуждестранните инвестиции в България. На второ място е отличена СТИВ - Австрия, а на трето - СТИВ Нидерландия. Насърчителни награди получиха още СТИВ - Северна Македония, СТИВ - Италия и СТИВ - Унгария.


  Линк

Назад