Назад

Позиция на БТПП Бизнесът е против увеличението на дълга


 • Позиция на БТПП, Бизнесът е против, увеличение на дълга


  Не подкрепяме увеличаването на максималния размер на новия дълг, който може да бъде пуснат през 2022 г., с 3 млрд. лв. до 10,3 млрд. лв., гласи становище на БТПП по предложената актуализация на бюджета. Считаме, че е необходимо да се търсят възможности за съкращаване на разходи, като по този начин се намали поемането на нов държавен дълг, въпреки че с него се очаква да се погасят падежиращите през март 2023 г. еврооблигации, посочват от работодателската организация.

  “Страната ни е сред добрите примери в ЕС за ниски нива на държавен дълг като процент от брутния вътрешен продукт (на трето място сме след Естония и Люксембург) и се надяваме тази практика да продължи и за напред, затова не одобряваме увеличаването на максималния размер на държавния дълг от 35,5 млрд. лв. на 38,5 млрд. лв. Въпреки ситуацията с натрупването на отрицателни за икономиката последици от различни световни кризи, свързани с Covid-19 и войната в Украйна, увеличаването на дълга не е добра практика в дългосрочен план”, гласи официалната позиция. Според БТПП е необходимо да се търси възможност за ограничаване на дефицита чрез структурни реформи в администрацията, оптимизация на процеси чрез въвеждане на електронни услуги и по-добра събираемост на налозите. Високата инфлация води до сериозно увеличение на приходите в бюджета, което може да намали заложения дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, посочват от Палатата.

  Приходите рязко намаляха

  Настояват за 143 млн. лв. повече за градския транспорт в София

  Със 143 млн. лв. да бъде увеличeна субсидията за градския транспорт в София, настояват от КНСБ. Допълнителни субсидии трябва да бъдат отпуснати и за градския транспорт в другите населени места. Причината за това е намалението на пътниците и поскъпването на горивата.

  С настъпването на пандемията и последвалите ограничителни противоепидемични мерки, се отбелязва рязък спад в броя на пътуванията и на приходите от билети и карти. През определени месеци от пандемията спадът на пътниците е до 80%, а средния процент на намаление е 30 на сто.

  Общият спад на приходите на градския транспорт в София спрямо базовата 2019 г. е следният: за 2020 г. спад на приходите от 59,246 млн. лв.; за 2021 г. – спад на приходите от 53,533 млн. лв.; а очакваният спад на приходите за 2022 г. е над 39 млн. лв.

  Същевременно разходите за горива, включително и електроенергия, нарастват почти три пъти спрямо 2020


  Линк

Назад