Назад

Цветан Симеонов: Започна сближаване на позициите на социалните партньори за представителността на работодателите и синдикатите


 • Цветан Симеонов: Позициите на социалните партньори се сближават


   
  Ние сме доволни, че диалогът за представителността на организациите на работниците и служителите и работодателите не е безплоден и констатираме развитие от първоначалното предложение, което получихме. Добре ще бъде да има връзка между критериите за оценка на различните социални партньори. БТПП е подготвила конструктивни предложения за промени в Кодекса на труда, свързани с тази представителност, защото следва да се доразвиват и надграждат действащите критерии, доказали във времето своята обективност, а не да измисляме нови предложения, които не са практика в Европейския и междунар социален диалог.
  За нас от БТПП основният принцип, който трябва да се спазва, е дали организацията може да формулира и да защитава независимо становище, което да отразява свободната воля на нейните членове. Въпросът е дали на това становище може да се въздейства от някой друг.
  Изпълнението на определени дейности по публично-частното партньорство е постижение на бизнеса, което само повишава авторитета на бизнес организациите и по никак начин не ги поставя в зависимост. По-опасни са финансиранията от държавата, които могат да бъдат под различна форма в т.ч. предоставяне на сгради, участия на държавни служители в органите на управление и др. Всичко това, обаче трябва да залегне като принцип в промяната на Кодекса на труда. Окончателната преценка за спазването на тези принципи трябва да бъде предоствена на независима власт като съда.
  Най-важното е да бъде осигурена самостоятелност и това е отразено в позициите на Международната организация на работодателите. Това са принципите, които сме споделяли неведнъж до сега  – финансирането да е от собствени източници, в органите на ръководството да няма преобладаващо държавно участие или присъствие на външни фактори. Не е без значение и важният въпрос за членуването в международни организации. Това не става само с покана. Трябва да си се доказал, да си се преборил, за да те приемат.
  По отношение на членския внос съществува една друга опасност – дори да сложим граница от 300 хиляди. В България в момента три големи фирми са достатъчни да си напишат по един по-голям членски внос, ще прокарат, не дай си Боже, изискване за такъв и ние всички – участниците в тристранния диалог ще бъдем елиминирани.
  По отношение на браншовите организации имаме добра основа засега, дискутират се минималните осигурителни прагове, при тях върви добре колективното договаряне, нека те доразвиват тези успехи.
  По отношение на общините, въпросът според нас от БТПП, трябва да стои така – ще развиваме ли тристранен диалог на общинско равнище? Ако отговорим положително, ще трябва някаква приемлива представителност. Затова се пише бройка на фирми, за да могат да бъдат представени различни типове фирми и различни браншове. Пак казвам и 500 хиляди да останат като граница, ние ще ги докажем.
  Днес наистина има напредък в сближаването на позициите, но ако бъдем малко шеговити и тръгнем в обратен ред на първоначално представените от МТСП критерии излиза, че за работодателска организация може да бъде призната само организация, в която се плаща голям членски внос и нейна задача е да го изхарчи, без да извършва каквито и да са услуги за членовете си или за българския бизнес, да не развива публично-частното партньорство и да работи в блестяща изолация от международните организации и от международния опит.
  Ако искаме да имаме такива критерии, нека да остане първоначалният вариант на проекта на закона, но аз очаквам да има едно още по-добро придвижване в правилната посока и констатирам, че има разбиране.

  Линк

 • Цветан Симеонов: Започна сближаване на позициите на социалните партньори за представителността на работодателите и синдикатите


   
  Ние сме доволни, че диалогът за представителността на организациите на работниците и служителите и работодателите не е безплоден и констатираме развитие от първоначалното предложение, което получихме. Добре ще бъде да има връзка между критериите за оценка на различните социални партньори. БТПП е подготвила конструктивни предложения за промени в Кодекса на труда, свързани с тази представителност, защото следва да се доразвиват и надграждат действащите критерии, доказали във времето своята обективност, а не да измисляме нови предложения, които не са практика в Европейския и международен социален диалог.
  За нас от БТПП основният принцип, който трябва да се спазва, е дали организацията може да формулира и да защитава независимо становище, което да отразява свободната воля на нейните членове. Въпросът е дали на това становище може да се въздейства от някой друг. 
  Изпълнението на определени дейности по публично-частното партньорство е постижение на бизнеса, което само повишава авторитета на бизнес организациите и по никакъв начин не ги поставя в зависимост. По-опасни са финансиранията от държавата, които могат да бъдат под различна форма в т.ч. предоставяне на сгради, участия на държавни служители в органите на управление и др. Всичко това, обаче трябва да залегне като принцип в промяната на Кодекса на труда. Окончателната преценка за спазването на тези принципи трябва да бъде предоставена на независима власт като съда.
  Най-важното е да бъде осигурена самостоятелност и това е отразено в позициите на Международната организация на работодателите. Това са принципите, които сме споделяли неведнъж до сега  – финансирането да е от собствени източници, в органите на ръководството да няма преобладаващо държавно участие или присъствие на външни фактори. Не е без значение и важният въпрос за членуването в международни организации. Това не става само с покана. Трябва да си се доказал, да си се преборил, за да те приемат. 
  По отношение на членския внос съществува една друга опасност – дори да сложим граница от 300 хиляди. В България в момента три големи фирми са достатъчни да си напишат по един по-голям членски внос, ще прокарат, не дай си Боже, изискване за такъв и ние всички – участниците в тристранния диалог ще бъдем елиминирани.
  По отношение на браншовите организации имаме добра основа засега, дискутират се минималните осигурителни прагове, при тях върви добре колективното договаряне, нека те доразвиват тези успехи.
  По отношение на общините, въпросът според нас от БТПП, трябва да стои така – ще развиваме ли тристранен диалог на общинско равнище? Ако отговорим положително, ще трябва някаква приемлива представителност. Затова се пише бройка на фирми, за да могат да бъдат представени различни типове фирми и различни браншове. Пак казвам и 500 хиляди да останат като граница, ние ще ги докажем.
  Днес наистина има напредък в сближаването на позициите, но ако бъдем малко шеговити и тръгнем в обратен ред на първоначално представените от МТСП критерии излиза, че за работодателска организация може да бъде призната само организация, в която се плаща голям членски внос и нейна задача е да го изхарчи, без да извършва каквито и да е услуги за членовете си или за българския бизнес, да не развива публично-частното партньорство и да работи в блестяща изолация от международните организации и от международния опит. 
  Ако искаме да имаме такива критерии, нека да остане първоначалният вариант на проекта на закона, но аз очаквам да има едно още по-добро придвижване в правилната посока и констатирам, че има разбиране.

  Линк

Назад