Назад

Научна конференция по повод 110 г. от рождението на проф. Живко Сталев и 100 г. от рождението на проф. Витали Таджер


 • Научна конференция по повод 110 г. от рождението на проф. Живко Сталев и 100 г. от рождението на проф. Витали Таджер

  Институтът за държавата и правото на БАН организира научна конференция в чест на 110 г. от рождението на проф. Живко Сталев и 100 г. от рождението на проф. Витали Таджер. Форумът, в памет на двамата видни учени в областта на правото, ще се проведе на 19 и 20 май под надслов "Актуални проблеми на частното право и гражданския процес". В конференцията ще вземат участие както утвърдени учени, така и множество млади изследователи и докторанти в областта на правото от БАН и юридическите факултети в страната. Събитието ще се проведе в зала "Проф. Марин Дринов" на БАН с начален час 9:30 ч., като достъпът е свободен за всеки, който желае да посети събитието.

  Програмата на двудневния форум вижте тук.

  Проф. Живко Сталев е роден на 17-ти май 1912 г. в Станимака (днес гр. Асеновград). След 1937 г. последователно заема длъжностите асистент, доцент и професор в Юридическия факултет на Софийския университет. В периода 1950-1954 г. е заместник-директор, а в периода 1972-1977 г. и директор на Института за държавата и правото при БАН. Автор на множество изследвания в областта на правото, сред които "Българско гражданско процесуално право" (1966 г.), "Същност и функция на международното частно право" (1982 г.), "Търговски регистър" (1994 г.), "Арбитраж по частноправни спорове" (1997 г.), "Нормативната сила на фактическото" (1997 г.), "Нотариалният акт" (2004 г.) и много други. Председател на Конституционния съд в периода 1997 г.-2000 г. Член-кореспондент на Международната академия по сравнително право, почетен член на Международната асоциация по процесуално право, доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Дългогодишен арбитър и председател на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата в продължение на 20 години.

  Проф. Витали Таджер е роден на 3-ти май в гр. София през 1922 г. Дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет. Автор на множество научни публикации, служещи за обучението на десетки поколения юристи и до наши дни, сред които "Право на трудово кооперативното земеделско стопанство" (1955 г.), "Владение" (1971 г.), "Структура на договорните връзки" (1971 г.), "Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял 1-2" (1972 г.), "Правото на държавна социалистическа собственост в НРБ" (1975 г.), "Приватизация. Превръщане на държавна и общинска собственост в частна" (1992 г.), "Капиталови търговски дружества" (1994 г.), "Несъстоятелност по търговския закон" (1996 г.) и много други. Декан на Юридическия факултет на Софийския университет в периода 1962–1964 г. Редактор на списание "Социалистическо право", основател и главен редактор на списание "Съвременно право" от 1990 година до смъртта си. Дългогодишен арбитър, а от 1985 г. и заместник-председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата


  Линк

Назад