Назад

Българска търговско-промишлена палата - форум


  • Българска търговско-промишлена палата - форум
    София (6 април 2022) Форум "Инвеститори, стартъпи, администрация: ефективно взаимодействие" се провежда в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Събитието е организирано от Съвета по инвестиции при БТПП и Софийската агенция за приватизация и инвестиции. На снимката: управителят на Общински гаранционен фонд Николай Ценков, изпълнителният директор на СОАПИ Мария Христова, председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов, председателят на Съвета по инвестиции при БТПП Владимир Томов (от ляво надясно).
    Пресфото - БТА снимка: Христо Касабов (БТ)


    Линк

Назад