Назад

Бизнесът е поискал обявяване на форсмажор още на 8 март


 • Бизнесът е поискал обявяване на форсмажор още на 8 март


  Това уточниха от Министерството на икономиката

  Още на 8 март работодателите поискаха правителството да издаде документ за военни действия на територията на Украйна, който да служи за получаване на сертификат за форсмажор за българските фирми. Това уточняват от пресцентъра на Министерството на икономиката и индустрията. Темата предизвика остри дебати в парламента, а опозицията на три пъти поиска министър-председателят да дойде в Народното събрание и да обясни оповестената от вицепремиера Корнелия Нинова идея.

  Атанасова: Въпросът днес е „Къде е Кирил Петков?”

  От министерството припомнят писмото, което са получили от Българската търговско-промишлена палата. В него председателят на БТПП Цветан Симеонов пише:

  "Продължаващите военни действия на територията на Украйна предизвикали тежка икономическа, хуманитарна и социална криза, доведоха до сериозни проблеми при осъществяването на международния стокообмен и до неизпълнение или забава в изпълнението на вече сключени външнотърговски договори. Почти ежедневно на ниво Европейски съюз и на национално ниво се вземат решения за икономически и други санкции, голяма част от които имат ефект, като засягат и могат да засегнат вече сключени договори и тяхното изпълнение. И войната, и санкциите, наложени от държавни органи са събития от извънреден характер, които не са могли да бъдат предвидени по време на сключване на договора, и в търговската практика се приемат за неопределима сила (форсмажор).

  Съгласно обичайната международна практика, в тези случаи българските фирми се обръщат към БТПП за издаване на сертификати за форсмажор, удостоверяващи настъпило непреодолимо събитие от извънреден характер, които представят пред партньорите си за освобождаване от отговорност при неизпълнение или забава в изпълнението на тези договори.

  БТПП издава документът в съответствие с международната практика и в качеството си на независима организация член на Международната верига на търговските палати, на МТК- Париж, Европалати-Брюксел и др. международни организации и институции.

  При издаване на сертификати за форсмажор Палатата се основава на официален документ, издаден от компетентен държавен орган - правителствен, министерски или общински акт, доказващ вида на форсмажорното обстоятелство, периода/продължителността му и др. Напоследък, добър пример за това са заповедите на министерството на здравеопазването, налагащи различни забрани и ограничения по време на пандемията от COVID- 19, които бяха своевременно публикувани и улесниха уреждането на отношенията между партньорите по засегнатите договорни отношения.

  ГЕРБ настоя за изслушване на премиера за идеята за форсмажор (СНИМКИ)

  За улеснение на предприемачите по осигуряването му и с оглед опростяване на процедурата, моля да бъде издаден от Министерския съвет, респ. министерство на икономиката/министерство на външните работи, общ или за отделно събитие акт, съдържащ информация, характеризираща събитието/събитията, по възможност началото на възникването му, предприети действия и правителствени мерки и др. Същият ефект може да има и официален сайт на държавен орган или институция, в който се публикува и е на разположение информация за актове като споменатите по-горе санкции, ембарго и др.от Европейския съюз, България и т.н.

  Нинова: Внасяме решение за обявяване на форсмажорни обстоятелства

  При издаването на сертификат за форсмажор, БТПП ще изисква от фирмите и допълнителна информация за условията и сроковете за изпълнение, установяване на причинната връзка между форсмажорното обстоятелство и изпълнението на задълженията, произтичащи от подписани търговски договори, с оглед избягване на злоупотреби, но информация и данни за това има в досието на всяка една сделка при фирмата и тя може лесно да ги представи.

  Поради спешността на въпроса, моля за съдействието Ви да се изготви такъв акт и/или да се създаде такъв сайт за документи, които имат публичен характер, възможно най-бързо, за да могат да се ползват от всички фирми, засегнати от ситуацията, което значително ще улесни процедурата за издаване на сертификати за форсмажор и ще спести време както на предприемачите, така и на съответните ресорни министерства, които при липса на общ документ ще трябва да издават такъв, по-отделно на всяка фирма за всеки конкретен случай (договор)".


  Линк

Назад