Назад

НАД 50% ОТ АВСТРИЙСКИТЕ ФИРМИ У НАС ОЧАКВАТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБОРОТА ПРЕЗ 2022 Г.


 • НАД 50% ОТ АВСТРИЙСКИТЕ ФИРМИ У НАС ОЧАКВАТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБОРОТА ПРЕЗ 2022 Г.


   

  Advantage Austria представи резултатите от годишното проучване за бизнес климата в България сред австрийските фирми в страната. Проучването е проведено сред 68 компании в края на 2021 г. 

  На събитието присъстваха министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов и Н. Пр. Андреа Вике, Посланик на Австрия у нас. Презентации направиха Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика, Александър Сипек, управител на EVN България, и Мария Пищалова, управляващ партньор на ВИФИ България.

  Данните бяха представени от Филип Купфер, търговски съветник в Посолството на Австрия. "Въпреки предизвикателните за бизнеса обстоятелства, свързани с пандемията и с ръста на цените на енергоносителите, представителите на австрийския бизнес в България все пак запазват оптимизъм по отношение на развитието на цялостния бизнес климат в страната", посочи той. "Налице е известна предпазливост по отношение на инвестиционните им планове, но от друга страна компаниите търсят да наемат нови служители", допълни Купфер.

  С оглед на общата регулаторна рамка, която е от решаващо значение за бизнес климата, 66% от участвалите в проучването австрийски компании очакват повече усилия в борбата с корупцията и престъпността, което потвърждава резултатите от минали години. За 60% от респондентите особено важно е в страната да се провежда предвидима икономическа политика.

  По отношение на своите обороти над 50% от австрийските компании очакват увеличение, а делът на онези, които предвиждат намаление, спада от 17% за 2021 г. на 15% за настоящата година. Според проучването 30% от анкетираните фирми очакват да наемат нови служители, а делът на песимистите в този раздел намалява от 10 на 7%. По-предпазливи са австрийските компании в своите инвестиционни планове, като 25% очакват подобрение през идните месеци.

  Сред важните предизвикателства на пазара 70% от австрийските фирми посочват на първо място липсата на квалифицирана работна ръка. Advantage Austria работи активно за преодоляване на недостига на кадри, като подкрепя заедно с австрийските фирми в страната въвеждането на дуално обучение. Това е доказала се концепция за намаляване на младежката безработица, която осигурява квалифицирана работна ръка на фирмите, посочват от Advantage Austria.


  Линк

Назад