Назад

БТПП иска COVID мерките да бъдат налагани равноправно


 • БТПП иска COVID мерките да бъдат налагани равноправно


  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя усилията за запазване на човешкото здраве и живот от COVID-19 и осъзнава трудната задача, пред която е изправено Министерството на здравеопазването. Счита обаче, че е необходимо да се въведе по-рационален подход и мерките да бъдат налагани равноправно, без да има привилегироване на едни сектори пред други, съобщиха от Палата в последния брой на изданието си "Инфобизнес", публикувано на интернет страницата на БТПП.

  Наложеното правило за ограничаване на потребителите чрез въвеждането на "зелен сертификат" в големите магазини не води до ограничаване на заболеваемостта, а до ощетяване както на производителите и търговците, така и на самите потребители, смятат от БТПП.

  За да се гарантира опазването на здравето на хората, е необходимо действително спазване и контрол на наложените мерки в търговските обекти, като носенето на маски и дистанцията. Въведените ограничителни мерки на база критерия "площ на обекта" като граница, до достигането на която не важат поставените ограничения за допускане на клиенти, които не разполагат със "зелен сертификат", не водят до намаляване на заболеваемостта, а по-скоро до ощетяване на определен брой икономически обекти.
   
  По тази причина БТПП счита изискването за представянето на "зелен сертификат" за обекти с площ под 300 кв. м., в които в повечето случаи отсъства възможност за прилагане на противоепидемични мерки (осигуряване на дистанция, контролиран режим на достъп и движение и т.н.)  за нерационално, при условие че по-големите обекти, разполагащи с площ от няколко хиляди квадратни метра, разполагат с условията да организират пространството и процеса на безопасно пазаруване за посетителите.
   
  БТПП счита, че неравното третиране на търговците в България и ограничаването на икономическите субекти в страната на практика ще доведе до още по-сериозно задълбочаване на икономическата криза и ще увеличи сивата икономика. Наложеният дискриминационен подход, освен че ощетява търговците на стоки за дома, бита и офиса, мебели, електроника, строителни материали и др., води до ограничаване на пазара и за потребителите, без същевременно мерките да гарантират опазването на тяхното здраве. Настоящите заповеди не дават и ясно разграничение между хранителни магазини и обекти, които предлагат предимно хранителни стоки. Несъмнено е, че хранителните стоки са стоки от първа необходимост, което обяснява улеснените възможности за пазаруване на такива стоки.
   
  В същото време, на българския пазар оперират няколко вериги, в които освен хранителни стоки, се продават и нехранителни (мебели, строителни материали, продукти за дома и офиса, техника), но за тези вериги изискванията за "зелен сертификат" не важат. Липсата на ясен критерий за вида на обекта в Заповедта поощрява вече ясно открояващата се тенденция за увеличаване на нехранителния асортимент в посочените магазини, като на практика позволява той да достигне до 40-50 на сто. По този начин, със Заповедта се създава конкурентно предимство за участници, действащи на един и същи пазар, а именно - липса на регулаторно ограничение. Това е пряко нарушение на някои от основните пазарни принципи като защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, заложени в Конституцията и Договора за присъединяване на България към ЕС, посочват от БТПП.
   
  БТПП счита, че дискриминация е налице и за специализираните малки хранителни магазини, чиито клиенти се пренасочват към смесени магазини, продаващи едновременно хранителни и нехранителни стоки, тъй като за тях не се изисква "зелен сертификат". Съгласно предоставената информация и данни от наши фирми и наши членове може да се направи безспорен извод, че броят на клиентите, пазарували във физическите магазини на търговците на нехранителни стоки, драстично е намалял след въвеждането на изискването за "зелен сертификат", изтъкват от Палатата. Този спад на места надвишава 50 на сто. Значителен е спадът и в реализираните приходи от продажби на стоки, като същият в някои обекти надхвърля 30 на сто.
   
  Тези свои виждания за необходимост от промяна БТПП изпрати на вниманието на министъра на здравеопазването, така че уредбата на "зеления сертификат" да постига своите здравни цели, без да води до антиконкурентно и във вреда на потребителите изкривяване на пазара.
   

  Линк

Назад