Назад

Стартира сесия за проектно финансиране на малки и средни предприятия


 • Стартира сесия за проектно финансиране на малки и средни предприятия


  Съветът по предприемачество към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в партньорство с консултантските компании „Ърнст и Янг България“ и „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ организират първата за 2022 г. сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране на малки и средни предприятия.

  Целта на инициативата е да подкрепи проекти на МСП от България като ги консултира за подходящото за конкретния проект финансиране – банково финансиране; рисково финансиране; финансиране чрез Beam сегмента на БФБ или друг вид хибридно финансиране и впоследствие ги свърже със съответните финансиращи институции.

  Сесията ще протече в три етапа:

  Първи етап: Подаване на електронно попълнени формуляри с информация за кандидата и проекта.

  Втори етап: Подбор от експертна комисия на подходящите за финансиране предложения и консултирането им към подходящите форми за финансиране.

  Трети етап: Представяне на избраните проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори.

  Изисквания за участие:

  Право на участие имат български компании – малки и средни предприятия, съгласно класификацията на Министерство на икономиката.

  Подборът на проектите ще се извърши от експертна комисия.

  Форма на кандидатстване: Електронно попълнена и подадена форма по образец на тук.

  Срокове:

  Срок за подаване на формуляри: 11.02.2022 г. 

  Срок за разглеждане от експертна комисия: 17.02.2022 г.

  Срок за информиране на селектираните кандидати: 18.02.2022 г.

  Подготовка на кандидатите за представяне пред потенциални инвеститори: 21.02.2022 г. – 28.02.2022 г.

  Представяне на селектираните инвестиционните проекти: 28.02.2022 г.


  Линк

Назад