Назад

Бизнесът в подкрепа на образованието


 • “Общество за лоялност” ще работи за подобряване на взаимодействието между бизнеса и университетите


  В деня на Народните будители - 1 ноември 2011 г.,  по инициатива на „Брейн Сторм Консулт”, водещи компании от различни браншове у нас учредиха сдружението „Общество за лоялност”. Организацията си поставя за цел както утвърждаването и популяризирането на добрите бизнес практики в България, така и осъществяването на постоянен и ползотворен диалог между представителите на бизнеса и образованието у нас.
      „Общество за лоялност” застава зад каузата в подкрепа на българските университети чрез специално създадената си програма под надслов „Има смисъл да мечтаеш в България”. Двете основни цели записани в нея са инициирането на практически насочени студентски програми и участие на сдружението в подготовката на бъдещите висшисти, така че адекватно да отговарят на изискванията на бизнеса у нас.

      Сдружението представи и първата реализирана стъпка в програмата „Има смисъл да мечтаеш в България”. Това е новосъздадената, по предложение на „Общество за лоялност”, магистърска програма „Счетоводство и контрол” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за учебната 2011/2012 г. За професионалната подготовка на 20-те студенти се грижат гостуващи лектори - представители на различни фирми у нас, които ще споделят опита си, натрупан през дългогодишната им работа. Като част от програмата си, сдружението предвижда и отпускане на пълна стипендия за студент в същата специалност, както и осигуряване на стаж за 5-ма бъдещи висшисти, осигурен от членове на „Общество за лоялност”.
      Като следващ етап в подкрепа на българското образование „Общество за лоялност” планира сътрудничество с Висшето Училище за застраховане и Финанси, както и още 8 срещи с други висши учебни заведения в страната, сред които: УНСС, Технически университет, НБУ, Стопанска Академия „Д.А. Ценов”- Свищов, Икономически Университет-Варна, Великотърновски Университет и др.
  Учредители на “Общество за лоялност” са: „Брейн Сторм Консулт”, „АстраЗенека”, „Борика-Банксервиз”, „Белла България”, „Ай енд Джи иншурънс брокерс”, „София Велл”, „TBWA”, „Еasy online”, „Пирин Спринг”, „Дея” – комуникационна агенция, „Стинг”АД, БТАПОИИ, „Инса ойл”, „Бългериан Вип турс”
  Верига ресторанти „Хепи”, „Лазурит 94”АД, Транспортна компания „Гайдаров”,
  „Илиада” – дистрибутор на професионална козметика L’oreal.
  Партньори на инициативата са: Министерство на образованието, младежта и науката, Българска търговско-промишлена палата, СУ „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски, Висше училище по застраховане и финанси.

  На пресконференцията за анонсиране на инициативата, учредителите на „Общество за лоялност“ заявиха, че са решили да насочат усилията си към съществуващ от години сериозен и в последно време притеснително задълбочаващ се проблем, който дава реално отражение не само върху качеството на бизнеса, но и върху качеството на живот като цяло в България. Липсата на комуникация между университетите и компаниите в страната и непреодоляването й през годините, довежда до тревожни тенденции в негативните статистики. Разглеждани в дългосрочен план, те сериозно влошават икономическата среда и са пречка пред растежа на бизнеса в България. Факт е, че програмите в българските университети не са ориентирани към търсенето на бизнеса и едва под 1/5 от завършващите успяват да си намерят работа по специалността си. Заради неясната и несигурна перспектива за професионална реализация много, млади българи се насочват към придобиване на висше образование в чужбина.

  Линк

 • Бизнесът в подкрепа на образованието


  Днес беше учредено "Общество за лоялност" от водещи компании от различни браншове у нас. Причината за предприемането на инициативата е липсата на комуникация между университетите и компаниите през последните 20 години.

      Цел на организацията е обединяване на бизнеса в подкрепа на българското образование.

  Инициатор за създаването на "Обществото за лоялност" е консултантската компания "Брейн Сторм Консулт".

  Организацията иска да утвърди и популяризира добрите бизнес практики. Освен това цел е осъществяването на постоянен и ползотворен диалог между представители на бизнеса и образованието. Стремежът на "Обществото за лоялност" е подпомагане реализацията на младите хора в България. Организацията е създала специална програма в подкрепа на българските университети под надслов "Има смисъл да мечтаеш в България". Зад програмата застава Министерството на образованието, младежта и науката.

  Програмите на българските университети не са практически насочени. Това пречи на голям брой студенти да намерят професионална реализация. Само един от петима студенти си намира работа по специалността. Като цяло в България най-много стажантски програми бизнесът предлага в областта на информационните технологии и енергетиката. Затова и целта на каузата "Има смисъл да мечтаеш в България" е инициирането на практически ориентирани студентски програми. Също така сдружението ще участва и в обучението на студентите. По този начин те ще бъдат подготвени да отговарят на изискванията на бизнеса.

  По време на събитието беше обявено създаването, именно по предложение на "Обществото за лоялност", на нова магистърска програма "Счетоводство и контрол" в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" за учебната 2011 г./2012. Представител на организацията обяви, че като част от програмата за подпомагане на университетите ще бъде предоставена една пълна стипендия по тази специалност. Също така петима студенти ще имат възможност да получат стаж в компаниите, учредителки на "Обществото за лоялност".

  "Трябва да се подпомага образованието, защото то е инвестиция", заяви гл.ас. д-р Камелия Терзийска, основател на "Брейн Сторм Консулт". Тя подчерта, че компанията ѝ застава зад идеята "бизнеса в подкрепа на българското образование“ и ще продължи да работи в тази насока.

  Според министър Сергей Игнатов, който присъства на събитието, българското висше образование трябва да се модернизира. Той обърна внимание, че това е двустранен процес, в който трябва да участват както образователните институции, така и бизнесът.

  "Обществото за лоялност" работи съвместно с Българска-търговско промишлена палата (БТПП), СУ "Св. Климент Охридски" и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

  На събитието присъстваха още проф. Георги Чобанов, декан на Стопанския факултет към СУ "Св. Климент Охридски", Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, и доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

  Линк

Назад