Назад

БТПП подкрепя някои параметри на бюджета на НЗОК, но изразява категорично несъгласие към други


 • БТПП подкрепя някои параметри на бюджета на НЗОК, но изразява категорично несъгласие към други  Българската търговско-промишлена палата (БТПП), след като разгледа представения проект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. подкрепя някои параметри от него, но с други е категорично против. Това пише в становище председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов. Становището е адресирано до министъра на финансите и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Асен Василев.
  БТПП подкрепя предложението през 2022 г. да продължи изплащането на ежемесечни средства за осигуряване на изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал на изпълнителите на болнична медицинска помощ, чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК, за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради пандемията от Ковид-19, съгласно предвидените: за лекари - в брутен размер на 600 лв., за магистър-фармацевти, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в брутен размер на 600 лв., за специалисти от професионално направление "Здравни грижи" - в брутен размер на 360 лв., за помощник-фармацевти, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в брутен размер на 360 лв., за санитари - в брутен размер на 120 лв. "Осигуряването на адекватно заплащане за здравните работници, работещи на първа линия в пандемичната обстановка е от ключово значение в критичната ситуация с многото заболели, в която се намира страната ни", допълват от БТПП.
  Палатата подкрепя още въвеждането на термини, свързани с електронния обмен на данни между различните институции в системата на здравеопазването, както и привеждането на нормативната уредба съгласно изискванията на АПК.
  БТПП приветства отредените 280 млн. лв. за създаване на ефективно работеща доболнична помощ. Считаме, че чрез засилената превенция и профилактика ще се облекчи системата на здравеопазването и ще се подобри здравния статус на населението, в т.ч. чрез навременната диагностика.
  Според БТПП предвиденото увеличение на средства по различните пера в бюджета на НЗОК трябва да се компенсира не от поредното финансово натоварване за работодателите, а от промяна в нормативната уредба и въвеждането на осигурителни вноски за държавните служители. Считаме, че увеличение на заплатите в държавния сектор с по 10 процента и повече в последните години е достатъчен фактор за въвеждането на осигурителните вноски за държавните служители, допълва Палатата.
  "БТПП изразява своята принципна подкрепа на проекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. и Оценката за очакваните приходи на НЗОК през периода 2022 - 2024 г., поради кратките срокове за становище и настоява за предприемане на сериозни промени в законодателството във връзка с изказаните в становището бележки", пише още в становището.


  Линк

Назад