Назад

През последните години делът на жените-предприемачи в България се увеличава


 • През последните години делът на жените-предприемачи в България се увеличава


  През последните години делът на жените-предприемачи в България се увеличава. По данни на НСИ над 30 на сто от предприемачите у нас са дами. Дали обаче университетското образование е адекватно на тази повишаваща се тенденция, дискутираха на кръгла маса за жени-предприемачи в Българската търговско-промишлена палата, съобщиха организаторите на дискусията.
  Форумът на тема "Създават ли университетите възможности за развитие на женско предприемачество в България?" бе организиран от "Съвет по предприемачество и стартъп" към БТПП, Бизнес лейди клуб "Женско предприемачество" и "Предприемачи БГ", в партньорство с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Столична община.
  В дискусията се включиха успешни бизнес дами от България с лична мисия да споделят опит и да провокират все повече представителки на нежния пол да поемат рискове и да развиват собствен бизнес у нас. Във форума участваха и представители на УНСС, ВУЗФ, СУ "Св. Кл. Охридски", както и на други водещи образователни институции, синдикати и представители на бизнеса.
  Участниците в дискусията са се обединили около идеята, че трябва да се стимулира интересът на жените към изучаването на финанси и бизнес, както и създаването на предпоставки за разкриване на таланти, стимулирането на бизнес иновации. Това се ще получи, когато все повече жени се вдъхновят да придобиват увереност, да стават инвеститори, "бизнес ангели" и собственици на инвестиционни фондове.
  Разликата между женското и мъжкото предприемачество е, че при жените емпатията и грижата към хората е водеща. Жените търсят баланс между фокусиран ето върху бизнеса и личния живот. По-склонни са да подценяват себе си, продуктите, които създават, и компаниите, които управляват.
  Недостигът на участието на дами на високи управленски нива и като собственици на проспериращи компании, трябва да се компенсира като се започне с активно образование и насърчаване на младите момичета да изучават както бизнес науки, така и наука, технологии, инженерство и математика, или т. нар. STEM обучение. Необходимо е повече жени да влязат в тези сектори, защото там са водещите индустрии, които създават голям финансов ресурс и които акумулират разгръщането на големи предприемачески идеи.
  Наскоро изнесени данни на ЕК за Централна и Източна Европа показват, че само около 1 процент от инвестициите в бизнес през 2020 г. са направени в компании, основани от жени. 5 на сто от стартиращите предприятия със смесено участие между мъже и жени са получили финансиране, докато над 93 на сто от инвестираните финансовите средства са отишли при стартъпи на мъже-предприемачи, е казала Виктория Караабова-Стоянова, съпредседател на "Съвет по предприемачество и стартъп" към БТПП, предприемач с над 20-годишна бизнес кариера.
  Доц. д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество на УНСС е разказал за проект по преквалификация на трайно безработни жени от градовете Перник и Радомир. След обучението близо една трета от тях са стартирали собствен бизнес, а останалите са повишили своята финансова грамотност и са намерили реализация на трудовия пазар. С това наблюдение доц. Коларов е подкрепил констатацията, че именно целенасоченото бизнес образование създава условия за успешни бизнес начинания.
  Д-р Мария Василска, гл. асистент в Катедра "Предприемачество" в Бизнес факултета на УНСС, е уточнила, че момчетата се възпитават да опитват, а момичетата - да са перфектни. Наблюденията сочат, че жените са по-предпазливи от мъжете, но това е преодолимо с правилна социализация и обучение.
  В днешно време, когато става дума за бизнес, никой не се интересува дали си мъж или жена, а дали си точен и надежден партньор, инвеститор, е коментирала Антоанета Попова, предприемач и собственик на Petroleum. Като една от основните пречки пред устойчивостта на младите фирми тя е посочила липсата на финансова грамотност. Мисля, че жените не правят бизнес, защото им липсват увереност и хоризонтЕ Не от всеки става предприемач, но много важна е активната връзка и обмен между бизнеса и университетите, е допълнила Попова.
  Проф. Христо Кафтанджиев от СУ "Св. Кл. Охридски", преподавател по "Маркетингови комуникации" в университети в България, Холандия, Русия, Португалия е подчертал, че за разлика от други сектори феминизацията в рекламната и творческите индустрии е изключително силна. Дори все по-често дами застават начело на творчески отдели, което до неотдавна се смяташе за изключение, е коментирал проф. Кафтанджиев.
  По данни, цитирани в прессъобщението България се нарежда над средното ниво в статистиката на ЕС по жени предприемачи. Дамите на високи мениджърски позициите също са значителен процент в България. Те са много по-млади и по-високо образовани от мъжете, заемащи подобни постове.
  Изследване сочи, че 60 на сто от дамите се решават да започнат собствен бизнес, използвайки не кредитен, а собствен ресурс и за своя сметка. Тази тенденция показва, както по-умереното и по-склонно към спестяване икономическо мислене при жените, така и нежеланието и страха от поемане на финансови рискове. Това поведение е обратно на начина, по който мъжете създават и управляват своите предприятия. Те са по-склонни към рискове, както финансови, така и пазарни. Съответно процентът на фалиралите предприятия, създадени и управлявани от мъже, е значително по-голям. В същото време предприятията, ръководени от жени, генерират относително повече приходи. Те превъзхождат и по капиталова производителност с цели 96 на сто.
  В доклад на Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, цитиран в пресъсобщението, се казва още, че представителството на жени на ниво инвеститори и участието им в създаването на фондове за рисков капитал, е твърде ниско и незадоволително. За сметка на това пък, тези данни донякъде се компенсират с високия процент дами - в Европа и България, които участват в управлението на собствени компании.


  Линк

Назад