Назад

Увеличава се делът на жените-предприемачи в България


 • Увеличава се делът на жените-предприемачи в България


  През последните години делът на жените-предприемачи в България се увеличава. По данни на НСИ над 30% от предприемачите у нас са дами. Дали обаче университетското образование е адекватно на тази повишаваща се тенденция, дискутираха на кръгла маса за жени-предприемачи в БТПП.

  Форумът на тема "Създават ли университетите възможности за развитие на женско предприемачество в България?" бе организиран от "Съвет по предприемачество и стартъп" към БТПП, Бизнес лейди клуб "Женско предприемачество" и "Предприемачи БГ", в партньорство с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Столична община.

  В дискусията се включиха успешни бизнес дами от България с лична мисия да споделят опит и да провокират все повече представителки на нежния пол да поемат рискове и да развиват собствен бизнес у нас. Във форума участваха представители на УНСС, ВУЗФ, СУ "Св. Кл. Охридски", както и на други водещи образователни институции, синдикати и представители на бизнеса.

  Дискусията откри Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП. Той приветства участниците във форума и изрази безрезервната подкрепа на институцията за дейността на "Съвет по предприемачество и стартъп", като подчерта, че лична неговата кауза е въвеждането на предприемачеството като редовен предмет още в най-ранна ученическа възраст.

  Наскоро изнесени данни на ЕК за Централна и Източна Европа показват, че само около 1% от инвестициите в бизнес през 2020 са направени в компании, основани от жени. 5% от стартиращите предприятия със смесено участие между мъже и жени са получили финансиране, докато над 93% от инвестираните финансовите средства са отишли при стартъпи на мъже-предприемачи. С тези данни форумът бе открит от модератора на дискусията Виктория Караабова-Стоянова, съпредседател на "Съвет по предприемачество и стартъп" към БТПП, предприемач с над 20-годишна бизнес кариера.

  Данните показват, че България се нарежда над средното ниво в статистиката на ЕС по жени предприемачи. Дамите на високи мениджърски позиции също са значителен процент в България. Те са много по-млади и по-високо образовани от мъжете, заемащи подобни постове. Изследване сочи, че 60% от дамите се решават да започнат собствен бизнес, използвайки не кредитен, а собствен ресурс и за своя сметка. Тази тенденция показва, както по-умереното и по-склонно към спестяване икономическо мислене при жените, така и нежеланието и страха от поемане на финансови рискове. Това поведение е обратно на начина, по който мъжете създават и управляват своите предприятия. Те са по-склонни към рискове, както финансови, така и пазарни. Съответно процентът на фалиралите предприятия, създадени и управлявани от мъже, е значително по-голям. В същото време предприятията, ръководени от жени, генерират относително повече приходи. Те превъзхождат и по капиталова производителност с цели 96%.

  В доклад на Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, се казва още, че представителството на жени на ниво инвеститори и участието им в създаването на фондове за рисков капитал, е твърде ниско и незадоволително. За сметка на това пък, тези данни донякъде се компенсират с високия процент дами - в Европа и България, които участват в управлението на собствени компании.

  Участниците в дискусията се обединиха около идеята, че трябва да се стимулира интересът на жените към изучаването на финанси и бизнес, както и създаването на предпоставки за разкриване на таланти, стимулирането на бизнес иновации. Това се ще получи, когато все повече жени се вдъхновят да придобиват увереност, да стават инвеститори, "бизнес ангели" и собственици на инвестиционни фондове.

  Разликата между женското и мъжкото предприемачество е, че при жените емпатията и грижата към хората е водеща. Жените търсят баланс между фокусирането върху бизнеса и личния живот. По-склонни са да подценяват себе си, продуктите, които създават, и компаниите, които управляват.

  Недостигът на участието на дами на високи управленски нива и като собственици на проспериращи компании, трябва да се компенсираq като се започне с активно образование и насърчаване на младите момичета да изучават както бизнес науки, така и наука, технологии, инженерство и математика, или т. нар. STEM обучение. Необходимо е повече жени да влязат в тези сектори, защото там са водещите индустрии, които създават голям финансов ресурс и които акумулират разгръщането на големи предприемачески идеи.

  Участниците в кръглата маса получиха допълнителна информация за стартиращата след дни Национална менторска програма за жени-предприемачи 2022, която се организира от "Бизнес лейди клуб", "Предприемачи БГ", в партньорство с БТПП и "Съвет по предприемачество и стартъп" към БТПП. 


  Линк

Назад