Назад

74% от фирмите работят само по стари поръчки


 • 74% от фирмите работят само по стари поръчки


  Пренебрежимо нисък дял - едва 1%, от фирмите са отчели, че се развиват положително в условията на пандемия, 74% от тях посочват, че не могат да планират цените на предлаганите от тях стоки и услуги поради динамиката в цените на еленергия.

  Това показва проучване на БТПП от началото на годината. По този начин предприятията пропускат поръчки и изпълняват само вече поетите ангажименти, защото динамиката не позволява нормално планиране - това се посочва от 34% от предприятията.

   

  Сериозните колебания в цената на тока дават и пряко отражение върху работната сила в предприятието, която е най-важният ресурс във фирмите. 63% посочват, че не могат да увеличат заплатите на работниците на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на еленергия.

  41% от фирмите посочват, че ако кризата продължи прекалено дълго, ще се наложи да съкратят част от персонала, а 24%, че ще преустановят дейност за неопределно време. 15% от тези, които вече са преустановили дейността си, отбелязват, че ще я възстановят, едва когато пазара на еленергия се възстанови до поносимите нива.

  76% от предприемачите смятат, че е необходимо компенсацията да бъде съобразно предложенията на национално представителните работодателски организации - без ограничен таван от 30% на компенсацията. По този начин мярката ще окаже сериозен ефект върху фирмите и небитовите потребители, ще има стопиращ ефект върху динамичния ръст в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен позитивен ефект върху икономическата среда.

  Едва 5% от бизнеса определят предложения механизъм за компенсация за достатъчен.


  Линк

Назад