Назад

Бизнесът се нуждае от компенсация без таван от 30%


 • Бизнесът се нуждае от компенсация без таван от 30%


  Българска търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване сред своите членове във връзка с високите цени на електроенергията и природния газ. То се проведе в периода 4-6 януари 2022г.

  Проучването показа, че няма фирми които да са подготвени да се справят със собствени сили поради високите цени на енергиините носители. Пренебрежимо нисък дял ( едва 1%) от фирмите са реализирали прогрес в тези условия, както и тези които гледат позитивно, поради това, че са насърчени да инвестират във ВЕИ за собствени нужди (3% от анкетираните).

  74 % от респондентите посочват, че не могат да планират цените на предлаганите стоки и услуги от тях, поради динамиката в цените на ел.енергия, която в края на 2021г. достигна пикови равнища на пазара „Ден напред“ до нива от 824.55 лв./ MWh. По този начин предприятията пропускат поръчки и изпълняват само вече поетите ангажименти, защото динамиката не позволява нормално планиране – посочват 34% от предприятията.

  За съжаление сериозните колебания в цената на ел.енергията дава и пряко отражение върху работната сила в предприятието, която е най-важния ресурс във фирмите, като 63% посочват, че не могат да увеличат заплатите на работниците на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на ел. енергия.

  41% от от фирмите посочват, че ако кризата продължи прекалено дълго ще се наложи да съкратят част от персонала, а 24%, че ще преустановят дейност за неопределно време.

  76% от предприемачите, считат че е необходимо компенсацията да бъде съобразно предложенията на национално представителните работодателски организации, а именно без ограничен таван от 30% на компенсацията. По този начин мярката ще окаже сериозен ефект върху фирмите и небитовите потребители и ще има стопиращ ефект върху динамичния ръст в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен позитивен ефект върху икономическата среда. Едва 5% от бизнеса определя предложения механизъм за компенсация за достатъчен.

  15 % от тези, които вече са преустановили дейността си отбелязват, че ще я възстановят, едва когато пазара на ел.енергия се възстанови до поносимите нива.


  Линк

Назад