Назад

ВЪВ ВРЪЗКА С ДИНАМИКАТА В ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА НЕБИТОВИ ...


 • ВЪВ ВРЪЗКА С ДИНАМИКАТА В ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА НЕБИТОВИ ...


  Във връзка с динамиката в цените на електроенергията за небитови

  БТПП анкетира фирмите как се справят с високите цени на тока и газа

  Във връзка с динамичността в цените на електрическата енергия за небитови консуматори и обстановката с цената на природния газ, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) стартира онлайн анкета измежду бизнеса у нас. Работодателската организация се обръща към ръководителите на компании с молба да дават информация в две съществени посоки: по какъв начин се отразява цената на електрическата енергия и природния газ на активността им и какви ограничения и дейности имат намерение да подхващат, за минимизиране на отрицателния резултат от ценовите шокове на енергоносителите. Иска се и мнението дали ограниченията, иницирани все още от държавното управление, ще бъдат задоволителни или ръководителите на съответната компания считат, че страната би трябвало да вкара препоръчаните от работодателските организации. Анкетата ще бъде отворена до 12:00 ч. на следващия ден, 6 януари 2022 година Участието е непринудено, като от БТПП не изискват наложително участниците да посочат своите данни. Желаещите да се включат в допитването могат да го създадат.

   


  Линк

Назад