Назад

Търговският съветник в Посолството на Беларус посети БТПП


 • Търговският съветник в Посолството на Беларус посети БТПП  Състоянието на търговско-икономическите връзки между Р. Беларус и нашата страна обсъдиха Цветан Симеонов, председател на БТПП, и Елена Калошкина, търговски съветник към Посолството на Беларус в София. Констатирано бе, че за активизиране на двустранния стокообмен следва да се развиват контактите на равнище отделни фирми и използването на разнообразни форми на сътрудничество - изложби, панаири, бизнесфоруми, презентации, изграждането на бизнес центрове в двете страни и др.


  България има потенциал да предложи на белоруската страна за износ стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, смесени торове, кожени обувки, мъжка и дамска конфекция, металообработващи машини, ел. двигатели и генератори, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

  На срещата бе договорено през следващата година в БТПП да се проведе форум за представяне на възможностите за бизнес в Беларус с акцент върху система на контрол и регулиране на стокообмена на Беларус, съдържаща лицензиране, квоти, както и регламентацията по отношение на износа на суровини, материали, горива и вноса на потребителски стоки.
  Госпожа  Калошкина предостави актуални материали с икономическа и бизнес информация на библиотеката на БТПП. 

  Линк

 • Търговският съветник в Посолството на Беларус посети БТПП
  Състоянието на търговско-икономическите връзки между Р. Беларус и нашата страна обсъдиха Цветан Симеонов, председател на БТПП, и Елена Калошкина, търговски съветник към Посолството на Беларус в София. Констатирано бе, че за активизиране на двустранния стокообмен следва да се развиват контактите на равнище отделни фирми и използването на разнообразни форми на сътрудничество - изложби, панаири, бизнесфоруми, презентации, изграждането на бизнес центрове в двете страни и др.

  България има потенциал да предложи на белоруската страна за износ стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, смесени торове, кожени обувки, мъжка и дамска конфекция, металообработващи машини, ел. двигатели и генератори, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

  На срещата бе договорено през следващата година в БТПП да се проведе форум за представяне на възможностите за бизнес в Беларус с акцент върху система на контрол и регулиране на стокообмена на Беларус, съдържаща лицензиране, квоти, както и регламентацията по отношение на износа на суровини, материали, горива и вноса на потребителски стоки.

  Госпожа  Калошкина предостави актуални материали с икономическа и бизнес информация на библиотеката на БТПП.

  Линк

Назад