Назад

Онлайн форум представя възможностите за бизнес между България и Индонезия


 • Онлайн форум представя възможностите за бизнес между България и Индонезия


  На 24 ноември 2021 г. от 10:00 ч. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Посолството на България в Индонезия в сътрудничество с Индонезийската търговско-промишлена палата организират виртуален бизнес форум по повод 65-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Индонезия.

  Целта на форума е в конструктивна дискусия относно търговията и инвестициите да бъдат представени сектори и области с потенциал за развитие на двустранните икономически връзки.

  България е деветият най-голям търговски партньор на Индонезия от страните в Централна и Източна Европа. През 2018 г. се наблюдава ръст на износа от Индонезия за България от 330% спрямо 2017 г. През 2020 г. търговският оборот между Индонезия и България възлиза на 188 млн. щатски долара, като показва нарастване с 22% спрямо предходната година. В момента двустранната търговия между двете страни все още е насочена към конвенционалните суровини и стоки – руди, каучук, пшеница, електрически машини, хартия и картон, както и селскостопанска продукция. Съществуват отлични възможности за развитие на сътрудничество в други области, като информационни технологии и цифрова икономика, логистика, както и други форми на партньорство, включително създаване на съвместни предприятия, посочват от БТПП.

  Можете да заявите участие до 23 ноември 2021 г. тук. Участието е безплатно. Работният език на форума е английски.


  Линк

Назад