Назад

Над 1000 безработни са получили подкрепа по проект на БТПП по Националния план за действие по заетостта


 • Над 1000 безработни са получили подкрепа по проект на БТПП по Националния план за действие по заетостта


  Над 1000 безработни са получили подкрепа по проект на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ "СКОРОСТИ" (Специализирано Комплексно Обучение за Реализация, Осигуряваща Стаж и Трудова Интеграция) по Националния план за действие по заетостта за 2021 г., съобщиха от БТПП.

  Палатата е приключила предсрочно изпълнението на проекта. Той е започнал през април 2021 г. с дейности по обучение и заетост. Целта му е била повишаване на икономическата активност и интеграция на всички групи на пазара на труда, чрез осигуряване на подкрепа за адаптиране към промените в търсенето на работна сила, включително и прехода към дигитална трансформация на икономиката.

  Проект "СКОРОСТИ" е бил осъществен в над 22 населени места на територията на 14 области в страната, като дейностите са били съобразени със структурата на местната икономика. Той е обхванал 1007 безработни. Усилията са били насочени към повишаване на тяхната професионална подготовка, мотивация и постепенно въвеждане в пазара на труда, където липсата на работна сила се чувства все по-силно от работодателите в редица браншове.

  На база наличното образователно ниво на безработните, регистрирани по местата на изпълнение на проектните дейности, са били организирани професионални обучения в девет икономически сектора: "ресторантьорство"; "информатика"; "търговия"; "стопанско управление"; "финансови услуги"; "администрация"; "строителство"; "транспорт"; "обществена сигурност".
  Трудова и професионална реализация са намерили 399 души, с което е постигнато с 4 на сто преизпълнение на проектния индикатор.

  Заложените по проекта резултати за реализация и включване в местната икономика на обучените хора са изпълнени един месец по-рано от планираното, посочват от БТПП.


  Линк

Назад