Назад

Виртуален бизнес форум България-Индонезия ще се състои на 24 ноември


  • Виртуален бизнес форум България-Индонезия ще се състои на 24 ноември


    Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, съвместно с посолството на България в Индонезия и в сътрудничество с Индонезийската търговско-промишлена палата, подготвя виртуален бизнес форум по повод 65-aта годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Индонезия, съобщиха от Палатата на интернет страницата си. Събитието ще се състои на 24 ноември /сряда/ от 10:00 ч. българско време в платформата Zoom.


    По отношение на двустранното сътрудничество и търговските и инвестиционните партньорства все още има много неизползвани възможности, които имат нужда от насърчаване, коментират от БТПП. Целта на форума е в конструктивна дискусия относно търговията и инвестициите да бъдат представени сектори и области с потенциал за развитие на двустранните икономически връзки.


    България е деветият по големина търговски партньор на Индонезия от страните в Централна и Източна Европа. През 2018 г. се наблюдава ръст на износа от Индонезия за България - увеличение от 330 на сто спрямо 2017 г. През 2020 г. търговският оборот между Индонезия и България възлиза на 188 млн. долара, като показва нарастване с 22 на сто спрямо предходната година. В момента двустранната търговия между двете страни все още е насочена към конвенционалните суровини и стоки: руди, каучук, пшеница, електрически машини, хартия и картон, както и селскостопанска продукция, особено пшеница. Съществуват отлични възможности за развитие на сътрудничество в области като информационни технологии и цифрова икономика, логистика, както и други форми на партньорство, включително създаване на съвместни предприятия.


    Линк

Назад