Назад

Ще бъдат създадени 17 нови програми за обучение на студенти в областта на ИТ, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки


 • Ще бъдат създадени 17 нови програми за обучение на студенти в областта на ИТ, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки


  Представители на бизнеса и на университетите работят заедно за създаването на модерни програми по търсени специалности на пазара на труда, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.

  Оттам отбелязват, че често работодателите казват, че подготовката на завършилите висше образование не е достатъчна и не отговаря на техните нужди.

  Сега хората от практиката имат възможност да дадат своята обратна връзка за това какви компетентности трябва да притежават специалистите още преди да е стартирало обучението им във висшите училища.

  В широка партньорска мрежа от 9 университета, 3 национално представителни организации на бизнеса и над 20 асоциирани партньори-университети от чужбина ще бъдат създадени 17 нови програми (от тях две на английски език) за обучение на студенти в областта на информационните технологии, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки, съобщават от БТПП.

  За първи път се дава възможност по една и съща програма да се обучават студенти в различни висши училища, като се споделят и обменят преподаватели.

  Съвместните програми са основани на съвременни технологични решения в обучението, с внедрено дигитално съдържание, включително и за дистанционно обучение.

  Откриващото събитие на проекта „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ ще бъде на 28 октомври 2021.

  Очакваният резултат от изградената партньорска мрежа между бизнеса и образованието е модернизирано висше образование, преподаватели със самочувствие, че са обменили опит със свои колеги от други европейски университети, богат набор от дигитални ресурси и възможности за дистанционно обучение.

  Създаването на партньорската мрежа и на бакалавърските и магистърските програми се координира от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“., който е финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

  Проектът ще се изпълнява от юли 2021 до декември 2023.


  Линк

Назад