Назад

Икономика: Бизнесът и университетите работят заедно за създаването на търсени специалности на пазара на труда


 • Икономика: Бизнесът и университетите работят заедно за създаването на търсени специалности на пазара на труда


  Представители на бизнеса и на университетите работят заедно за създаването на модерни програми по търсени специалности на пазара на труда, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.

  От БТПП отбелязват, че често работодателите казват, че подготовката на завършилите висше образование не е достатъчна и не отговаря на техните нужди. Сега хората от практиката имат възможността да дадат своята обратна връзка за това какви компетентности трябва да притежават специалистите още преди да е започнало обучението им във висшите училища.
  В широка партньорска мрежа от девет университета, три национално представителни организации на бизнеса и над 20 асоциирани партньори университети от чужбина ще бъдат създадени 17 нови програми (от тях две на английски език) за обучение на студенти в областта на информационните технологии, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки.
  За първи път се дава възможност по една и съща програма да се обучават студенти в различни висши училища, като се споделят и обменят преподаватели. Съвместните програми са основани на съвременни технологични решения в обучението, с внедрено дигитално съдържание, включително и за дистанционно обучение.
  Очакваният резултат от изградената партньорска мрежа между бизнеса и образованието е да има модернизирано висше образование, с преподаватели със самочувствие, които са обменили опит със свои колеги от други европейски университети, както и с богат набор от дигитални ресурси и възможности за дистанционно обучение.
  Създаването на партньорската мрежа на бакалавърските и магистърските програми се координира от Софийския университет "Св. Климент Охридски" в рамките на проекта "МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема", който е финансиран от оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът се изпълнява от юли 2021 г. до декември 2023 г.


  Откриващото събитие на проекта е на 28 октомври от 16.00 часа и ще е онлайн.

   

   

   


  Линк

Назад