Назад

Бизнесът и университетите работят заедно за създаването на търсени специалности на пазара на труда


 • Подгответе се за електронните етикети

  Алкохолните напитки са един от секторите, които първи ще заработят с електронни етикети. В края на 2023 г. за всички алкохолни напитки, които се търгуват на територията на Европейския съюз, ще бъде задължително да се предостави информация за съставките и хранителните стойности, съобщи Българската търговско-промишлена палата.

  Изискването на Европейската комисия се очаква да бъде оповестено в началото на декември 2021 г. Информацията ще може да бъде представена върху етикета на продукта или в дигитален вид. Изискванията ще важат и за производителите извън EС, които предлагат свои продукти на европейския пазар.

  В сътрудничество между Европейския комитет на винопроизводителите в Европа /Comite Europeen des Entreprises Vinse/ и Spirit of Europe е разработена европейска платформа U-label, която позволява на фирмите от бранша лесно да създават електронни етикети, съдържащи информация за състава и хранителните стойности на съответния език.

  Платформата е била представена на провеждащия се във Варшава форум GS1 in Europe в рамките на тази седмица. В платформа U-label е предвидена възможност за връзка с бази данни на GS1, какъвто е Продуктовият каталог на GS1 България. Очакванията към GS1 по този проект са осигуряването на оперативна съвместимост между системите и предоставянето на информация за продуктите. В платформата са заложени общ модел на данните и автоматичен превод.


  Линк

 • Бизнесът и университетите работят заедно за създаването на търсени специалности на пазара на труда


  София, 21 октомври /Димитрина Ветова, БТА/
  Представители на бизнеса и на университетите работят заедно за създаването на модерни програми по търсени специалности на пазара на труда, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.
  От БТПП отбелязват, че често работодателите казват, че подготовката на завършилите висше образование не е достатъчна и не отговаря на техните нужди. Сега хората от практиката имат възможността да дадат своята обратна връзка за това какви компетентности трябва да притежават специалистите още преди да е започнало обучението им във висшите училища.
  В широка партньорска мрежа от девет университета, три национално представителни организации на бизнеса и над 20 асоциирани партньори университети от чужбина ще бъдат създадени 17 нови програми (от тях две на английски език) за обучение на студенти в областта на информационните технологии, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки.
  За първи път се дава възможност по една и съща програма да се обучават студенти в различни висши училища, като се споделят и обменят преподаватели. Съвместните програми са основани на съвременни технологични решения в обучението, с внедрено дигитално съдържание, включително и за дистанционно обучение.
  Очакваният резултат от изградената партньорска мрежа между бизнеса и образованието е да има модернизирано висше образование, с преподаватели със самочувствие, които са обменили опит със свои колеги от други европейски университети, както и с богат набор от дигитални ресурси и възможности за дистанционно обучение.
  Създаването на партньорската мрежа на бакалавърските и магистърските програми се координира от Софийския университет "Св. Климент Охридски" в рамките на проекта "МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема", който е финансиран от оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът се изпълнява от юли 2021 г. до декември 2023 г.
  Откриващото събитие на проекта е на 28 октомври от 16.00 часа и ще е онлайн.


  Линк

Назад