Назад

Цветан Симеонов: Допълнителното държавно финансиране за образование да се обвърже с резултати


 • Цветан Симеонов: Допълнителното държавно финансиране за образование да се обвърже с резултати


  Допълнително държавно финансиране за наука и образование трябва да бъде обвързано с постигането на конкретни икономически резултати. Такова е мнението на председателя на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов.

  За БНР Симеонов коментира темата за задълбочаването на връзката между бизнеса и образованието.

  „За такива успешни стъпки можем да посочим предвиждането на образование по предприемачество 1. клас, даването на възможност на хора от практиката да преподават и възможността да се сключват договори от фирмите директно със студентите“.

  Така българската икономика ще може да разчита на квалифицирани и добре подготвени млади специалисти. Според бизнеса допълнителното финансиране в системата на образованието и науката трябва да бъде обвързано с поставянето на обективни цели и постигането на конкретни резултати.

  „Такава една стъпка би трябвало да бъде финансирането на висшите учебни заведения да бъде в три фази поне. Едната фаза, която сега отсъства, е последните средства по финансирането на даден студент да бъдат предоставени на висшето учебно заведение тогава, когато година или две след това даденият студент след дипломирането намира работа, и по-добро финансиране да има за онези студенти, които намират работа по специалността, което ще бъде най-добрия критерий, че усилията на преподаватели, на студенти, на работодатели, които ги приемат, на практика, не са били напразно“, каза Цветан Симеонов.


  Линк

Назад