Назад

БТПП подкрепя създаването на електронна трудова книжка


 • Е-трудова книжка? Може, ама друг път


  Темата за електронна трудова книжка влезе в дневния ред на новия парламент. Група народни представители начело с Мария Капон от ИБГНИ внесоха законопроект за изменение на Кодекса на труда и въвеждането на е-трудова книжка на мястото на добре познатите ни лилави хартиени.

  Работодателските организации приветстваха идеята, защото тя не е нова за тях, но откриха и много пробойни. Наред с безспорните ползи от нововъведението за шефове и служители като например отпадането на риска от загуба или унищожаване на трудовата книжка, или липса на някои от задължителните реквизити, като подпис и/или печат. Също така ще бъдат премахнати част от недостатъците като допускане на грешки при попълването, трудното разчитане, липсата на достатъчно място за попълване и др. С електронизиране на трудовите книжки информацията от тях ще може да бъде структурирана в национален обхват, като по този начин ще бъде повишен контролът и ще намалеят трудовоосигурителните измами, считат от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/. 

  Електронната книжка ще сложи край на измамите с осигурителен стаж и

  ще защити интересите и правата на работниците,

  категорични са от Българската стопанска камара (БСК). При въвеждане на е-досието информацията, попълнена в него, ще бъде видима и достъпна в реално време както от самия работник, така и от всички заинтересовани институции и контролни органи. И по този начин могат да се стопират измамите още в зародиш. 

  Законопроектът обаче съвсем не е съвършен, стана ясно от дискусиите, които породи в бизнес средите. 

  Според БТПП не е ясно в каква база данни ще се съхранява информацията от електронните трудови книжки. В мотивите е посочено, че услугата би могла да се изпълнява от е-услугите на НАП или НОИ. В случай че бъде използвана съществуваща база данни, това ще спести значителни разходи за изграждането на една изцяло нова, посочват от палатата.

  Липсва обаче и финансова обосновка колко би струвало изграждането и поддържането на регистър/база данни, в която да се съхранява информацията от електронните трудови книжки. Следващото, което притеснява работодателите е, че в проекта е посочено, че

  срокът за влизане в сила на промените е 1 година

  след обнародването му в Държавен вестник. Съвсем не е ясно, че този период ще е достатъчен за изграждането на регистър, макар и във вече съществуваща база данни.

  Значително време ще отнеме и въвеждането на информацията от хартиената трудова книжка в електронния ѝ вариант. В мотивите е посочено, че въвеждането на информацията от трудовата книжка в електронния регистър ще е задължение на работодателя.

  КНСБ обаче има контрамнение. От синдиката смятат, че сегашните разпоредби, касаещи трудовата книжка, трябва да останат и че приемат за рисково приемането на електронен документ. Те се опасяват, че има опасност не всяка от страните в трудовото отношение да бъде коректна. 

  ДЕЖА ВЮ

  Това не е първият път, в който се заговаря за смяната на хартиената с електронна трудова книжка. Още през 2014 година БСК бе първата работодателска организация, която заговори за регламентиране на възможността за размяна на документи между работодател и служител по електронен път, както и за замяна на хартиената трудова книжка, трудовото досие на работника и служителя и дневника за издадените трудови книжки с електронни. Идеята потъна в девета глуха по добре познатия път - беше сформирана работна група към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), в която участваха всички представителни организации на работодателите и работниците, ИА „Главна инспекция по труда“ и експерти на МТСП. В рамките на работната група беше обстойно обсъдена идеята за преход от хартиена към електронна трудова книжка, както и ползите за работодателите, работещите и контролните органи. Разменяха се писма и становища, в обсъждането се включиха дори НАП и НОИ, а впоследствие и  Министерството на транспорта и информационните технологии и през месец май 2018 г. в Държавен вестник  бе обнародвана Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. Но както е очевидно, хората продължиха да си разнасят лилавите книжки.

   


  Линк

 • БТПП подкрепя създаването на електронна трудова книжка


  Българската търговско-промишлена палата изразява подкрепа на предвижданите промени в Кодекса на труда, с които се предлага въвеждането на електронна трудова книжка, съобщиха от работодателската организация.

  От палатата смятат, че това е стъпка в правилната посока, която ще облекчи както работодателите, така и работниците и служителите. С предвижданите промени ще бъдат премахнати негативните последици от загуба или унищожаване на трудовата книжка или липса на някои от задължителните реквизити, като подпис и/или печат. Също така ще бъдат премахнати част от недостатъците като допускане на грешки при попълването, трудното разчитане, липсата на достатъчно място за попълване и други.

  Електронната трудова книжка ще позволи информацията в тях ще може да бъде структурирана в национален обхват, като по този начин ще бъде повишен контролът и ще намалят трудово-осигурителните измами.

  В същото време от БТПП имат и своите забележки към законопроекта. Експертите й отбелязват, че липсва информация в каква база данни ще се съхранява информацията от електронните трудови книжки. В мотивите е посочено че, услугата би могла да се изпълнява от е-услугите на НАП или НОИ. В случай, че бъде използвана съществуваща база данни това ще спести значителни разходи за изграждането на една изцяло нова.

  От БТПП обръща внимание и на факта, че в законопроекта липсва финансова обосновка колко би струвало изграждането и поддържането на регистър/база данни, в която да се съхранява информацията от електронните трудови книжки.

  В законопроекта е посочено, че срокът за влизане в сила на промените е една година след обнародването му в "Държавен вестник". Експертите на палатата обръщат внимание, че ще е необходим срок за изграждането на регистър, макар и във вече съществуваща база данни. Значително време ще отнеме и въвеждането на информацията от хартиената трудова книжка в електронния й вариант. В мотивите е посочено, че въвеждането на информацията от трудовата книжка в електронния регистър ще е задължение на работодателя. От палатата обаче считат, че работодателите не следва да бъдат натоварени с цялата работа по въвеждането на данните от трудовите книжки. Необходимо е по време на създаването на базата данни, наличната необходима информацията, която се съхранява в базите данни на НАП и НОИ, да бъде мигрирана в личните „досиета“ на служителите.

  Работодателите трябва да има единствено задължението да проверят наличната информация и само при необходимост да добавят и коригират, като накрая потвърдят данните, смятат от палатата. По този начин, значително ще се облекчи работата на служителите, които трябва да въведат данните от трудовата книжка. Така ще се избегне и допускането на повече грешки. Предвиденият срок от една година за влизане в сила на промените е достатъчен при условие, че работата бъде правилно разпределена между отговорните страни в процеса, отбелязват от БТПП.


  Линк

Назад