Назад

Сенегал е врата за българския бизнес в региона на Западна Африка


 • Среща на ръководството на БТПП с министъра на външните работи на Сенегал Мадике Нианг  На 28 октомври, петък, в зала Б на първия етаж на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), от 11 часа, ще се проведе среща на ръководството на БТПП и български фирми с министъра на външните работи на Република Сенегал Мадике Нианг и придружаващата го делегация.

  Визитата на сенегалския министър ще продължи от 26 до 28 октомври. Негови придружители ще бъдат Нгор Нидиайе, съветник в дирекция "Европа, Америка и Океания" на МВнР, Кристиан Ален Жозеф Асогба - втори съветник в посолството на Сенегал в Рим, Ел Хаджи Малик Камара - помощник на министъра и Ндейе Фату Си Сене, журналист, информира БТПП.

  Линк

 • Сенегал - добра възможност за българския бизнес


   
  Външният министър на Сенегал Мадике Нианг предложи сътрудничество на ниво търговски палати и на държавно ниво. Това стана по време на днешната среща на Нианг с председателя на Българската търговско-промишлена палата (БТТП) Цветан Симеонов.
  По думите на Нианг Сенегал е изключително стабилна политически, с изградена демократична структура. Африканската страна е и своеобразна врата към западната част на Черния континент, като участва в Монетарния съюз на държавите от Западна Африка, които формират зона за свободна търговия.
  Според Нианг всеки желаещ чужд инвеститор може да регистрира своя фирма в Сенегал в срок от 48 часа. Законодателството на африканската държава позволява изнасяне на печалбата на такава фирма извън границите на Сенегал.
  Като икономически сектори, които са изгодни за инвестиции, Нианг даде за пример селското стопанство. По принцип в Африка това е един много труден за развитие сектор, но Сенегал успява да задоволи вътрешните си нужди и дори изнася селскостопански продукти зад граница – например риба. Туризмът е друг сектор, в който Сенегал има значителни успехи и има много сериозни чуждестранни партньорства.

  Линк

 • Сенегал е врата за българския бизнес в региона на Западна Африка


   
  София /КРОСС/ Председателят на БТПП Цветан Симеонов и членове на УС на Палатата се срещнаха с министъра на външните работи на република Сенегал. Министър Мадике Нианг бе запознат с дейността на БТПП, регионалните й структури и работата на Арбитражния съд при Палатата. Той заяви, че вижда възможности за сътрудничество както на ниво държава, така и на ниво търговски палати. За тази цел може да бъде създадена смесена междуправителствена комисия, която да обогати правната основа за сътрудничество, тъй като към момента няма действаща спогодба в областта на икономиката и търговията между двете страни, съобщават от пресцентъра на БТПП. 
  Установяване на близки отношения и подписване на споразумение между БТПП и ТПП на Дакар бе отбелязано като друг начин за преодоляване липсата на комуникация и осведоменост за възможностите за бизнеса в България и Сенегал. 
  Министър Нианг представи своята страна като изключително стабилна политически, с изградена демократична структура. Тази стабилност е основание за чуждестранни инвестиции. Той каза, че Сенегал е страната на гостоприемството. Освен това е известна като вратата на Западна Африка. Тя участва в Монетарния съюз на държавите от Западна Африка, които формират зона за свободна търговия.
  Присъстващите на срещата бяха информирани и за работата на Агенцията за насърчаване на инвестициите на Сенегал, която подпомага чуждестранните инвеститори. Всеки би могъл да регистрира фирма в страната в рамките на 48 часа. Законите позволяват изнасяне на печалбата. 
  Селското стопанство в Сенегал е в небивал разцвет. На фона на недостига на храна на Африканския континент, страната задоволява своите нужди и дори изнася някои селскостопански продукти и храни, като риба например. Туризмът е друг сектор, в който са постигнали значителни успехи и има много сериозни чуждестранни партньорства.
  Г-н Симеонов изрази готовността на БТПП да работи съвместно и да сключи споразумение с ТПП на Дакар. Освен това, той покани експерти от Сенегал да представят в детайли възможностите за бизнес в страната. 
  Министър Нианг покани българските фирми да посетят Сенегал и да се убедят в гостоприемството на неговия народ.

  Линк

 • Сенегал е врата за българския бизнес в региона на Западна Африка


   
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов и членове на УС на Палатата се срещнаха с министъра на външните работи на република Сенегал. Министър Мадике Нианг бе запознат с дейността на БТПП, регионалните й структури и работата на Арбитражния съд при Палатата. Той заяви, че вижда възможности за сътрудничество както на ниво държава, така и на ниво търговски палати. За тази цел може да бъде създадена смесена междуправителствена комисия, която да обогати правната основа за сътрудничество, тъй като към момента няма действаща спогодба в областта на икономиката и търговията между двете страни.
  Установяване на близки отношения и подписване на споразумение между БТПП и ТПП на Дакар бе отбелязано като друг начин за преодоляване липсата на комуникация и осведоменост за възможностите за бизнеса в България и Сенегал.
  Министър Нианг представи своята страна като изключително стабилна политически, с изградена демократична структура. Тази стабилност е основание за чуждестранни инвестиции. Той каза, че Сенегал е страната на гостоприемството. Освен това е известна като вратата на Западна Африка. Тя участва в Монетарния съюз на държавите от Западна Африка, които формират зона за свободна търговия.
  Присъстващите на срещата бяха информирани и за работата на Агенцията за насърчаване на инвестициите на Сенегал, която подпомага чуждестранните инвеститори. Всеки би могъл да регистрира фирма в страната в рамките на 48 часа. Законите позволяват изнасяне на печалбата.
  Селското стопанство в Сенегал е в небивал разцвет. На фона на недостига на храна на Африканския континент, страната задоволява своите нужди и дори изнася някои селскостопански продукти и храни, като риба например. Туризмът е друг сектор, в който са постигнали значителни успехи и има много сериозни чуждестранни партньорства.
  Г-н Симеонов изрази готовността на БТПП да работи съвместно и да сключи споразумение с ТПП на Дакар. Освен това, той покани експерти от Сенегал да представят в детайли възможностите за бизнес в страната.
  Министър Нианг покани българските фирми да посетят Сенегал и да се убедят в гостоприемството на неговия народ.

  Линк

 • Обсъдиха възможностите за бизнес между България и Сенегал


   
  Мадике Нианг бе запознат с дейността на БТПП. В отговор на презентациите той заяви, че вижда възможности за сътрудничество както на ниво държава, така и на ниво търговски палати.
  Обсъди се създаването на смесена междуправителствена комисия, която да обогати правната основа за сътрудничество, тъй като към момента няма действаща спогодба в областта на икономиката и търговията между двете страни.
  Сенегал беше представена като изключително стабилна политически, с изградена демократична структура. Тази стабилност е основание за чуждестранни инвестиции. Сенегал участва в Монетарния съюз на държавите от Западна Африка, които формират зона за свободна търговия. 
    
  Агенция за насърчаване на инвестициите в Сенегал подпомага чуждестранните инвеститори. Всеки би могъл да регистрира фирма в страната в рамките на 48 часа. Законите позволяват изнасяне на печалбата. 
    
  Селското стопанство в Сенегал е в небивал разцвет. На фона на недостига на храна на Африканския континент, страната задоволява своите нужди и дори изнася някои селскостопански продукти и храни, като риба например. Туризмът е друг сектор, в който са постигнали значителни успехи и има много сериозни чуждестранни партньорства. 
    
  Министър Нианг покани българските фирми да посетят Сенегал и да се убедят в гостоприемството на неговия народ.

  Линк

 • Сенегал е врата за българския бизнес в региона на Западна Африка  В момента между двете страни няма действаща спогодба в областта на икономиката и търговията
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов и членове на УС на Палатата се срещнаха с министъра на външните работи на република Сенегал. Министър Мадике Нианг бе запознат с дейността на БТПП, регионалните й структури и работата на Арбитражния съд при Палатата. Той заяви, че вижда възможности за сътрудничество както на ниво държава, така и на ниво търговски палати. За тази цел може да бъде създадена смесена междуправителствена комисия, която да обогати правната основа за сътрудничество, тъй като към момента няма действаща спогодба в областта на икономиката и търговията между двете страни.
  Установяване на близки отношения и подписване на споразумение между БТПП и ТПП на Дакар бе отбелязано като друг начин за преодоляване липсата на комуникация и осведоменост за възможностите за бизнеса в България и Сенегал.
  Министър Нианг представи своята страна като изключително стабилна политически, с изградена демократична структура. Тази стабилност е основание за чуждестранни инвестиции. Той каза, че Сенегал е страната на гостоприемството. Освен това е известна като вратата на Западна Африка. Тя участва в Монетарния съюз на държавите от Западна Африка, които формират зона за свободна търговия.
  Присъстващите на срещата бяха информирани и за работата на Агенцията за насърчаване на инвестициите на Сенегал, която подпомага чуждестранните инвеститори. Всеки би могъл да регистрира фирма в страната в рамките на 48 часа.
  Селското стопанство в Сенегал е в небивал разцвет. На фона на недостига на храна на Африканския континент, страната задоволява своите нужди и дори изнася някои селскостопански продукти и храни, като риба например. Туризмът е друг сектор, в който са постигнали значителни успехи и има много сериозни чуждестранни партньорства.
  Повече по темата – на сайта на БТПП - www.bcci.bg

  Линк

Назад