Назад

Ново поскъпване на тока, бизнесът е в шок


 • Ново поскъпване на тока, бизнесът е в шок


  250 ВЕЦ-а в страната трябва да спрат принудително работа. Това обаче ще доведе до още по-голямо поскъпване на електроенегията и заплаха за националната сигурност. За проблема алармираха от асоциация „Хидроенергия”, а причината са изменения в регулаторния режим, направени в последните дни на предходния кабинет.

  Последните промени, въведени чрез новата Наредба за използване на повърхностните води, задължават всички ВЕЦ да представят документ за учредено право на строеж за водовземните съоръжения в речното корито, ако искат да им бъде продължено разрешителното за водоползване, без което те не могат да работят. Такъв документ не е изискван при приложимия до сега режим за строеж на ВЕЦ и не може да бъде получен от ползвателя при вече пуснат обект в експлоатация.  Това окончателно блокира работата на сектора, защото съгласно настоящото българско законодателство не е възможно учредяване на право на строеж за вече построено съоръжение.

  Държавните ВЕЦ в България също не могат да представят документи за учредени права на строеж за построените преди десетилетия съоръжения в речните корита. Липсата на ясна нормативна рамка пряко застрашава и всички останали водоползватели в България – ВиК дружества, Напоителни системи и индустриални предприятия, алармират от асоциацията.

  Представителите на работодателските организации – Асоциация на индустриалния капитал, Българска стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата, които са основните потърпевши от резкия скок на цените на тока, категорично  настояват за бърза отмяна на спорните текстове и осигуряване на нормална среда за работа на ВЕЦ в България.

   


  Линк

Назад