Назад

Архитектурно-строителна седмица отваря врати днес


 • Архитектурно-строителна седмица отваря врати днес


  От 16 до 19 юни Интер Експо Център ще събере за 21-и път компании от различни сектори на бранша. Паралелно, изложението създава платформа за богата съпътстваща програма. Тя включваща Международна конференция за дигитализацията и кръговата икономика, кръгла маса за сградните паспорти, представяне на иновативни продукти

  Строителната седмица ще се проведе в съответствие с мерките и изискванията за безопасност на националните здравни власти. В тази обстановка присъстващите ще разширяват връзките си и обогатяват продуктовите портфолиа. Ще научават „от първа ръка“ за тенденциите, ще черпят ключово know-how. Ще бъдат представени различни продуктови направления – системни решения за отопление, климатизация, флийт мениджмънт. Хидроиздолации, строителни материали и довършителни дейности също.

  Официалното откриване на изложение Архитектурно-строителна седмица ще се състои на днес, от 12:30 ч. в семинарна зала на Изложбена зала 2. Предвидено е присъствие на представители на държавните и браншовите организации, свързани със сектора, сред които: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на икономиката (МИ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Камара на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камара на архитектите в България (КАБ), Национална компания индустриални зони (НКИЗ), Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Посолство на Турция, Посолство на Аржентина и т.н.

  Актуалните въпроси в бранша – акцент на съпътстващата програма

  Въпросите, които пряко касаят сектора и иновативните продукти и услуги са във фокуса на съпътстващата програма. В кръгла маса на 16 юни, посветена на сградните паспорти, ще се включат с експерти от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камара на архитектите в България (КАБ).

  На 17 юни в семинар, организиран от КИИП, ще се дискутира качеството в съвременното проектиране.

  Международна конференция в петък, 18 юни ще привлече вниманието на бранша. Експерти ще дискутират темата „Кръгова икономика. Малките и средни предприятия в строителството в условията на зелен и дигитален преход“. Събитието се организира от Камара на строителите в България (КСБ), Интер Експо Център и КЛИЙНТЕХ, със съдействието на Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

  В същия ден Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Национален център по сеизмично инженерство ще представи експертизата си за „Земетресенията в Албания и Хърватия и уроците за България“. През всички изложбени дни водещи компании – изложители ще се включат с продуктови презентации.


  Линк

Назад