Назад

Старт на присъствените семинари, демонстрациите и изнесените приемни на НССЗ


 • Старт на присъствените семинари, демонстрациите и изнесените приемни на НССЗ


  Първият офлайн семинар е посветен на биосигурността. Вижте къде ще се проведе

  Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) възстановява провеждането на присъствените информационно-обучителни събития за 2021 г. с научни институти, научно-приложни организации и други институции и експерти за подпомагане на трансфера на знания и технологии от научните среди към земеделските стопани, съобщават от съветническата служба. Мероприятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.

  Онлайн семинар: Младите фермери в преходния период на ОСП

  Присъствените събитията стартират от 19 май с провеждане на два семинара, по време на които експертите ще запознаят участниците с основните изисквания и условия при изпълнението на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3.

  Първият семинар ще се проведе в Разград, ул. "Бели Лом" 40, малка зала на хотелски комплекс "Централ", от 10:00 часа. Темата е "Иновативни решения за осигуряване на биологична сигурност в животновъдните стопанства". Организатори са Териториален областен офис на НССЗ - Разград и Областна дирекция по безопасност на храните - Разград.

  "Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Фитосанитарен контрол върху растенията" е темата на второто офлайн събитие, което ще се състои в Габрово, ул. "Брянска" № 30, залата на Габровска търговско-промишлена палата, от 10:30 часа. Организатори са Териториален областен офис на НССЗ - Габрово и Областна дирекция по безопасност на храните - Габрово.

  НССЗ възстановява също провеждането на изнесени приемни в различни населени места на страната.

  "Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, както и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане", припомнят консултантите.

  Информация с датата, часа и населеното място за провеждане на изнесените приемни на НССЗ се публикува на електронната страница на Службата в рубрика "Изнесени приемни" и се актуализира периодично. Едновременно с присъствените семинари и демонстрации на място в земеделски стопанства НССЗ ще продължи да организира онлайн семинари.


  Линк

Назад