Назад

Бизнес и синдикати настояват планът за възстановяване да бъде финализиран в срок от правителство - в оставка или служебно


 • Бизнес и синдикати настояват планът за възстановяване да бъде финализиран в срок от правителство - в оставка или служебно


  Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/, както и национално представителните синдикални организации КНСБ и КТ "Подкрепа" настояват окончателният вариант на Националният план за възстановяване и устойчивост да бъде финализиран от правителството - независимо дали ще е в оставка, ново излъчено от парламента или служебно, в сътрудничество с политическите формации от новия парламент и изпратен в ЕК в изискуемия срок - 30 април.

  АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ и двата синдиката ще оповестят в петък в БТА конкретните си предложения в свое становище и ще информират за неотложните мерки, които трябва да бъдат предприети от парламента, независимо от това дали ще има парламентарно или служебно правителство, съобщи БТА по информация от председателя на АОБР Васил Велев.

  Ще настояваме за спазването на сроковете за плана, защото, ако това не стане, ще е по-лошо за България, коментира Велев и допълни, че ще се отправят конкретни препоръки за доработването му и за механизъм за съгласуването и внасянето му. Той изтъкна, че парите са нужни сега на страната, за да се направят вложения за възстановяване на икономиката след пандемията и добави, че при едно отлагане на внасянето и ново разработване на плана, парите ще могат да се използват след две години, а част от тях ще се изгубят. Не едно и също дали по плана ще бъде взет аванс още в началото на лятото на тази година или след година или две, коментира още Велев. Не е сега време за сръдни, а е време за търсене на съгласие по плана, така смятат както работодателите, така и синдикати, коментира председателят на АОБР.

  Друг важен за бизнеса момент е свързан със законови поправки, които да позволят продължаването на мерките в подкрепа на хората и бизнеса заради пандемията, които изтичат на 31 май. Велев заяви, че бизнесът ще настоява подкрепата за пострадалите от пандемията бизнеси да продължи до края на годината, каквато възможност за допустимостта на държавната помощ е определила ЕК.

  Сред мерките, за които бизнесът ще настоява, е при спад на продажбите над 30 процента предприятията да имат подкрепа за постоянните си разходи, както е по временната рамка за държавната помощ на ЕК, докато в България се прилага само при спад от сто процента /за затворените предприятия - мярката, администрирана от НАП/. Другата мярка е за подкрепа на заетостта и доходите на работещите хора, която се прилага при 20 процента спад и според работодателите, трябва да е за подкрепа на отсъстващия доход - само за времето, в което не се работи, но изцяло за сметка на програмата.

  Според Велев, в програмите на всички партии от новия парламент няма нещо, което да е радикално неправилно и влошаващо бизнес средата, но има много еклектика. Най-много неясноти има около програмата на водещата от новите политически парламентарни сили, коментира Велев и допълни, че среща на АОБР с тази формация не е била отказана, но не е била и насрочена. Велев допълни, че в програмата на тази формация също няма декларирани цели в друга посока, въпросът е доколко са хармонизирани и изпълними тези обещания.

  Работодателите ще настояват за бърз старт на отлаганите реформи - в здравеопазването, съдебната система, държавната администрацията, енергетиката.

  В проекта на обръщение на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите към всички парламентарно представени партии в 45-тия парламент, с който БТА разполага, се напомня, че на 30 октомври 2020 г. беше публикуван първи вариант на проект на Национален план за възстановяване и устойчивост на България /НПВУ/, който бе изготвен от работна група под ръководството на заместник-министър председателя Томислав Дончев. Още преди публикуването на този първи вариант се проведоха и продължават да се провеждат обществени консултации със социалните партньори и гражданското общество. В резултат на това, на 8 февруари 2021 г. беше публикуван втори вариант на НПВУ, който развиваше първоначалния документ и бе съобразен с не малка част от препоръките, които ИСС отправи чрез свое становище, прието на Пленарна сесия на Съвета на 1 декември 2020 г. В процес на изготвяне е и трети вариант, който трябва да е готов до няколко седмици, напомнят в обръщението си работодателите и синдикатите.

  В него се изтъква, че към първото тримесечие на 2021 г. Републиканският бюджет отчита дефицит в размер на над 650 млн. лв. Последният път, когато сме отчели дефицит през първо тримесечие на годината, е бил през 2014 г., посочват работодателите и синдикатите и изтъкват, че това поставя под въпрос възможността бюджетът да продължи да финансира мерки за подкрепа на икономиката, заетостта и доходите. Поради тази причина е нужно страната ни максимално да се възползва от възможностите на НПВУ, както и възможностите на инструмента за подкрепа SURE. Работодателите и синдикатите настояват да се доработи и внесе в ЕК договореният с гражданското общество вариант на НПВУ и припомнят, че страната ни трябва да е приела своя план до края на април 2021 г., за да може да бъде одобрен впоследствие на Европейски съвет през юли.

  Сред исканията, които работодателите и синдикатите настояват да бъдат взети под внимание при окончателното финализиране на плана, е да се включи обобщен измерител, отразяващ реалната степен на конвергенция спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП, да се предвидят допълнителни средства за новосъздадените по настояване на работодателите и синдикатите три фонда ("Технологична модернизация", "Зелен преход" и "Дигитализация") в новият елемент на Стълб 1: Програма за икономическа трансформация.

  Предлага се и да се предвидят допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения. Необходимо е и да бъде заделен ресурс за насърчаване на производството и съхранение на електрическа енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. Друго предложение е управлението на инвестиците по НПВУ да се извършва в съответствие с принципите на партньорство.

  Национално представителните организации на работодателите и работниците и служителите настояват за незабавни срещи със всяка от парламентарно представените политически партии, на които да се потвърди общественият консенсус за внасянето на Плана до края на април в ЕК.


  Линк

Назад