Назад

ТПП -Враца проведе семинар по проект„RESTART_4Danube”


 • ТПП -Враца проведе семинар по проект„RESTART_4Danube”


  Проект „Boosting cREative induST in urbAn Regeneration for a stronger Danube region”

  Акроним: „RESTART_4Danube”

  Търговско-промишлена палата-Враца, в партньорство с Община Враца организираха и проведоха на 25.03.2021 г.,  Семинар „Публични политики в сферата на креативните индустрии”, по Проект: „RESTART_4Danube”.

  Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Interreg Danube Transnational Programme. Проектът се изпълнява от 25 партньора, от 11 държави.

  Семинарът беше официално открит от Илиана Филипова -  изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата Враца. По време на събитието бяха представени следните презентации:

  - „Базово проучване в сферата на креативните индустрии в Дунавския регион“  - Мая Милова, Търговско-промишлена палата Враца

  - Местен план за действие "Зелено градско развитие" - Полина Георгиева, Община Враца

  - Проект “Women in Business” -  Ралица  Жекова, Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна

  - Програма за междурегионално сътрудничество  URBACT - Симеон Петков, Национално сдружение на общините в Република България

  - Дейността на  Секторна група „Креативни индустрии“ към Enterprise Europe Network – Илиана Драганова, EEN Русе

  - Проекти и инициативи за градско развитие - Бориана Статкова, Община Враца

  - Детски научен център МУЗЕЙКО - Весела Герчева, Директор Изложби и Програми

  - Ролята на местните власти за насърчаване на креативните индустрии - Сребрина Ефремова-Велева, Фондация „Каузи“

  - Добри практики в сферата на креативните индустрии, Румъния - Prof. Alexandru Marin, Университет POLITEHNICA, Букурещ

  Семинарът приключи с оживена дискусия относно разработването и изпълнението на Местния план за действие, Враца.

  В онлайн събитието се включиха повече от 60 лица, представители на заинтересовани страни от креативните и творчески индустрии, местни власти, изследователски центрове и партньорите по проекта.

   


  Линк

Назад