Назад

УниБИТ и Сдружение „Българска търговско-промишлена палата“ сключиха споразумение за съвместна работа


 • УниБИТ и Сдружение „Българска търговско-промишлена палата“ сключиха споразумение за съвместна работа


  Университатът съчетава резултатите от науката и бизнеса по проблемите на професионалното ориентиране, необходимостта от преодоляване на разединението между общия и частния интерес и изгражда обединителни връзки между студенти и бизнес, каза проф. Петева

   
   
   

  УниБИТ и Сдружение „Българска търговско-промишлена палата“ сключиха споразумение за съвместна работа. Рамковият договор бе подписан от проф. д.н. Ирена Петева, ректор на висшето училище, и Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Палатата.


  Целта на сключения договор е съвместно сътрудничество и координирани действия за реализиране на ефективни мерки за по-тясна връзка на образованието и науката с реалната икономика.


  Документът изпълнява Политиката за развитие на УниБИТ, в която специално внимание се отделя на идеята за връзката между теорията и практиката. Следвайки идеите на американския философ Джон Дюи за учене чрез правене, УниБИТ ги доразвива и адаптира към нашата действителност. С други думи, Университата съчетава резултатите от науката и бизнеса по проблемите на професионалното ориентиране, необходимостта от преодоляване на разединението между общия и частния интерес и изгражда обединителни връзки между студентите и реалния бизнес.


  За нас е протегната ръка за бъдещето фактът, че Сдружение БТПП се договаря за съвместно партньорство във време, когато светът е изправен пред ново неподозирано за размерите и мащабите си предизвикателство. Благодарни сме, че предприемачите в България виждат в нашия университет възможност за приложение на техните дейности, което гарантира ефективност на обучението и бъдещата реализация на нашите възпитаници, каза на официалната среща проф. Петева.


  В контекста на съвременното общество на знанието връзката на университета и бизнеса е безспорен фактор за развитието на успешна кариера, допълни г-н Симеонов.


  Новоподписаното споразумение продължава традицията, създадена от проф. Стоян Денчев, дългогодишен ректор, сега - председател на Общото събрание на УниБИТ, да се насърчават процесите на разширяване на образователната и научноизследователската дейност, да се използват силните страни и възможностите на приятелите и възпитаниците на УниБИТ, с цел създаване на добавена стойност на обществото.


  Нашият бутиков университет е фокусиран върху образованието, науката и връзката им с обществото чрез иновативни методи на обучение, стъпвайки здраво на практиката и успешните бизнес решения. Това носи добра репутация на УниБИТ не само в нашата страна, но и в чужбина, обобщава проф. Денчев.

   


  Линк

Назад