Назад

БТПП: Иновативни предприятия могат да кандидатстват за финансиране в сферата на роботиката


 • БТПП: Иновативни предприятия могат да кандидатстват за финансиране в сферата на роботиката


  От 1 март, в рамките на проект VOJEXT, стартира процедура за набиране на проектни предложения в областта на когнитивната роботика. Поканата е насочена към иновативни МСП в сферата на когнитивните автономни системи, колаборативната роботика, изкуствения интелект, информационните и комуникационните технологии.

  Поканата ще финансира между 5 и 8 проекта, които предлагат решения на едно от 7 технологични предизвикателства, свързани с внедряване и приложение на разработената в рамките на проекта роботизирана ръка (кобот). Списък с предизвикателствата може да бъде намерен тук.

  Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е до 100 000 евро, като общият размер на безвъзмездните средства, които ще бъдат отпуснати в рамките на поканата, е 450 000 евро. Освен финансиране, наградените проекти ще получат  експертна подкрепа от международни ментори.

  Кандидатстването е отворено за период от два месеца - от 1 март до 30 април 2021 г., като то се извършва електронно, чрез специално разработената за целта платформа. Изпълнението на проектите е предвидено да започне през м. юли 2021 г., и ще продължи между 9 и 12 месеца.

  Повече информация относно поканата, процедурата за кандидатстване и необходимите документи могат да бъдат намерени на този  адрес. Кратък рекламен видеоклип за поканата, може да бъде изгледан тук. Предвижда се да бъдат проведени три уебинара, които да предоставят повече информация на потенциалните кандидати.

  Като координатор на информационните и комуникационните дейности, БТПП ще продължи да разпространява редовно информация за отворената покана и други предстоящи проектни дейности. За целта можете да посетите официалния уебсайт на проекта – https://vojext.eu/, да последвате страниците на VOJEXT в социалните мрежи (FacebookTwitterLinkedIn), както и да се абонирате за канала ни в YouTube.

   

  Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

   


  Линк

Назад