Назад

Мобилно приложение измерва риска от текучество във фирмите


 • Мобилно приложение измерва риска от текучество във фирмите


  В рамките на проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила", изпълняван от Българска търговско-промишлена палата (БТПП), в партньорство с Конфедерация на труда "Подкрепа" и Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) е разработено мобилното приложение за оценка на риска от текучество на работната сила.

  [✕]

   

  Неговото основно предназначение е да оцени значимостта на потенциални рискови фактори или условия, които могат да повлияят негативно върху организационната ефективност на дадена фирма, свързани с текучеството на персонала в българските предприятия.

  Мобилното приложение е за работодатели и е напълно безплатно и достъпно на следният адрес: https://mobility-risk-index.bcci.bg.

  [✕]

   


  То е достъпно за Android, iOS, и Windows, като може да се стартира на компютър, таблет или мобилно устройство. За изчисляването на индекса на текучество на персонала, е нужно да се отговори последователно на всички 20 закрити въпроси, съдържащи информация за различни аспекти от политиката на дадената фирма. На всеки един въпрос е възможен само един отговор.

  След като се даде отговор на всички 20 въпроса, с натискане на бутон „Продължи“, се дава изчисления Индекс на риска от текучество на персонала на даденото предприятие/филиал/звено. Той може да бъде 6 типа: „много нисък“, „нисък риск“, „умерен риск“, „висок риск“, „много висок“ и „критичен“.

  Резултатът от изчисления Индекс е представен по два начина: графично и под формата на насоки за действие, които следва да се предприемат, с цел минимизиране на текучеството на персонала във фирмата.

   


  Линк

Назад