Назад

Ще се върнем ли към нормалните работни графици след ваксинирането?


 • Ще се върнем ли към нормалните работни графици след ваксинирането?
  33% от служителите имат интерес към ваксинацията и смятат да се подложат на нея. Но 22% са против, показва проучване на БТПП.

  Коментар на Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата

  COVID-19 породи безпрецедентна здравна криза, която се превърна в икономическа и създаде редица промени както в ежедневните дейности на бизнеса, начина му на работа и доведе до преустановяване на дейността за част от компаниите. 

  БТПП проведе експресно анкетно проучване сред фирмите във връзка с мнението на мениджърите за интереса от ваксиниране сред служителите им. В допитването взеха участие над 120 фирми и браншови организации. Резултатите показват, че интерес има, като разбира се това е личен избор на всеки един. 34% от ръководителите в компаниите посочват, че има интерес от страна на техните служители към ваксиниране, а според 22% няма. Най-голям дял 50% посочват, че това е индивидуално и не могат да дадат мнение по въпроса.

  Не малка част от респондентите посочват, че ще изчакат и биха предприели стъпка към ваксинация, когато имат възможност за избор на производител, богата информация за ефекта от ваксината или при евентуален нов пик в заболeваемостта.

  Бизнесът посочва, че според неговите наблюдения 33% от служителите биха се ваксинирали или 1/3 от тях.

  Ефектите, които се очакват във връзка с ваксинацията от компаниите са в двете крайности – според 42% ще се благоприятства връщане към нормален режим на работа и живот, а според 47% нищо няма да се промени. За работодателите ваксинацията ще създаде и частична предвидимост за отсъствията от работа. Едва 7% от фирмите виждат възможност за подобряване на логистиката и увеличаване на интереса за сътрудничество с тяхната компания като ефект от ваксинацията. Според работодателите един от най-важните ефекти от ваксинирането е запазване здравето и живота на човешкия капитал.

   

   


  Линк

Назад