Назад

Ученето между поколенията - във фокуса на проект, изпълняван от БТПП


 • Ученето между поколенията - във фокуса на проект, изпълняван от БТПП  Проект CVETNET, финансиран по програма Еразъм+, е насочен към повишаване на квалификацията на служителите на МСП с цел по-бързо и ефективно адаптиране към цифровата и дигитална трансформация. Първият етап от изпълнението на проекта е свързан със събиране на добри практики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), отчитащи различията между поколенията по отношение на техния начин на работа и общуване, ценностна система и цифрови умения. Австрийската стопанска камара, партньор по проекта, предостави информация за успешно прилагани модели в тази насока като:

  Менторство с обърнати роли (reverse mentoring)
  При този тип менторство ролите на класическото наставничество са обърнати: млади служители са ментори на по-опитни такива по теми, в които младите могат да се справят по-добре. Целта на този модел на наставничество е да се увеличи цялостната дигитална култура в компанията, да се адаптират старите методи за комуникация и работа към изискванията на дигиталната ера и да се запознаят по-възрастните колеги и мениджъри със съвременните технологии.

  Модел за дигитална компетентност
  Австрийската камара е разработила рамка за дигитални компетентности на служителите, включваща шест елемента: дигитална продукция, комуникация и съдействие, ИТ сигурност, цифрова осведоменост, информационна грамотност, специфични компетенции.

  Дигитални инструменти за обучители (multiplier training)
  Подобряване на дигиталните умения чрез обучение за използване на онлайн инструменти като: он лайн проучвания (PollEverywhere, Surveymonkey), doodle (координация и организиране на срещи), Stormboard (интерактивен инструмент за работа в група), Plickers (получаване на обратна връзка), Wordcloud (графично представяне на резултати), Bubble.us (mind mapping), Kahoot (онлайн пъзели за смарт телефони)

  Демографска проверка (demography check)
  Безплатната онлайн проверка, която осигурява бърз преглед на възрастовата структура на компанията само в няколко стъпки. С помощта на демографската проверка предприемачът може да определи текущата структура на персонала на своята компания, както и да анализира възрастовата й структура. За компаниите е изключително важно да са наясно с демографските предизвикателства, пред които са изправени с оглед правилно планиране при избор и наемане на персонал.  

  За повече информация и подробно описание на добрите практики ТУК

  (link is external)

   

  Източник: БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


  Линк

Назад