Назад

Българският бизнес се мъчи да спре текучеството на персонал


 • Управление и бизнес Българският бизнес се мъчи да спре текучеството на персонал

  Финансовата и управленската политики, условията на работната среда, кариерата и възможността за баланс между работа и личен живот са сред рисковите фактори, които в най-голяма степен оказват влияние върху текучеството на персонала, показват социологически проучвания.

   

  Голямото текучество на кадри може да струва на компанията ви хиляди левове, похарчени за търсене на нови служители и обученията им. Освен това, то води до намаляване на професионалния капацитет и работната сила.

   

  Българската търговско-промишлена палата организира миналата седмица виртуална дискусия, посветена на текучеството на работната сила. Представители на работодателите, синдикални организации, граждани и фирми обсъдиха параметрите на разработения анализ на риска от текучество на персонала в българските предприятия.

   

  Проектът ще разработи и мобилно приложение, което да подпомага определянето на действията, с които да се ограничава текучеството на кадри. Анализът на риска включва идентифициране и оценяване на потенциални рискови фактори, които могат да повлияят негативно върху организационната ефективност

   

  Според проучването на Българската търговска промишлена палата ниските заплати и несправедливото им определяне са сред основните причини за текучеството във фирмите. Седемдесет и три процента от анкетираните посочват, че моторът за текучество на персонал е размерът на заплатите. Другите основни причини за напускане на работа са несправедливото разпределение на възнаграждението - посочен от близо 67 процента и липсата на финансови стимули - отбелязана от около 63 на сто от анкетираните.

   

  Стресът също е причина за напускане на работа при 62 на сто от заетите. А други 63 на сто по принцип посочват проблеми със здравословното си състояние.

   

  Мениджърите и ръководителите също водят до текучество на работното място. Над 60% от причините за напускане са авторитарното ръководство на началниците, както и лошото отношение на работодателя към съответния служител.

   

   


  Линк

Назад