Назад

Как ще се спре текучеството на персонал във фирмите


 • Как ще се спре текучеството на персонал във фирмите


  Мобилно приложение ще подпомага определянето на действията, с които да се ограничава това явление

   

  29 октомври 2020 18:32
   
  istockistock

  Финансовата и управленската политики, условията на работната среда, кариерата и възможността за баланс между работа и личен живот са сред рисковите фактори, които в най-голяма степен оказват влияние върху текучеството на персонала, показват социологически проучвания, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.

  Палатата е организатор на виртуална дискусия по проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила". Беата Папазова - ръководител на проекта и представител на БТПП, заедно с Камелия Петкова - анализатор, са представили анализ на риска от текучество на персонала.

  80% от учителите страдат от бърнаут
   


  Като продължение на предишни подобни срещи, проведени на живо и в електронен формат, представители на работодателите, синдикални организации, граждани и фирми са обсъдили параметрите на разработения анализ на риска от текучество на персонала в българските предприятия.

   

  istock
  istock

  На базата на извършената оценка на риска, всеки един работодател ще има възможността да предприеме подходящи действия, за да минимизира рисковете от текучество.

  Кога се налага дисциплинарно наказание

  Проектът ще разработи и мобилно приложение, което да подпомага определянето на действията, с които да се ограничава това явление.

  Анализът на риска включва идентифициране и оценяване на потенциални рискови фактори, които могат да повлияят негативно върху организационната ефективност на дадена фирма, свързани с текучеството на персонала, като като предостави възможност за търсене на подходи за тяхното преодоляване.

  Целта на анализа е да опише етапите, през които преминава процесът по оценка на риска, използвания подход и методите, с помощта на които да бъде събирана нужната за анализа статистическа информация.

   


  Линк

Назад