Назад

БТПП против увеличаване на минималната работна заплата


 • Изравняване на минималните със средните пенсии бетонирало професията „безработен“


  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) обявява, че сроковете за разглеждане на такъв важен за обществеността, страната и бизнеса закон, какъвто е законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), е крайно недостатъчен.

  Забележките на БТПП по проекта дари и на този етап за изключително много, но от палатата подчертават, че в момент, когато правителството декларира голям набор от мерки в подкрепа на бизнеса, елементарни и логически неща, които могат се направят в подкрепа на малките и средните предприятия, не се правят.

  Към проекта на закона, не е представена макрoрамката на държавния бюджет или поне мотивиран икономически анализ, от който да е видно, от кои бюджетни пера ще се финансират направени промени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година.

  Диференцирано увеличение на стандартите за социални услуги в Бюджет 2021 предлага Сачева
   

  Диференцирано увеличение на стандартите за социални услуги в Бюджет 2021 предлага Сачева

  Предстои да бъде въведен и стандарт за личен асистент

  По отношение на пазара на труда, БТПП е категорично против административното увеличение на минималната работна заплата с 6,6%, което води до среден ръст на минималните осигурителни прагове с около 4,5%, във времена на неясна за бизнеса картина и перспектива. Все още не приет механизъм за изменението на минималната работна заплата, което е в разрез с ратифицираната от България международна конвенция 131 на МОТ.

  Остава открит и въпросът за премахване на минималните осигурителни прагове, което е изкуствена допълнителна тежест за бизнеса.

  В тази връзка БТПП не подкрепя служебното определяне на МРЗ, предвид предприетите действия от страна на социалните партньори за изготвяне на механизъм за определяне на МРЗ. Още повече при спад на икономиката не само за страната, а и в световен мащаб увеличението на МРЗ не отчита никакви икономически индикатори, които трябва ясно да отразяват увеличението на МРЗ.

  650 лв. предлагат да стане минималната работна заплата от следващата година
   

  650 лв. предлагат да стане минималната работна заплата от следващата година

  Това обяви социалният министър Деница Сачева

  От БТПП посочват и че допълнителната сума от 50 лв. към пенсиите не съответства на идеята на ДОО и не е ясно дали предложението за нея е под формата на социална помощ или е увеличение на пенсиите за определен период обаче.

  БТПП изразява подкрепа за увеличение на пенсиите и прилагане на швейцарското правило, но е против, когато това нарастване не отговаря на пазарните условия и се налага административно. Още повече увеличението с 50 лв. за срок до м. март 2021 подлага на сериозно съмнение и идеята за получаване на тази помощ.

  От палата припомнят, че са и против продължаващата тежест за бизнеса със заплащането на първите три дни болнични, като подчертават че мярката беше приета като временна само за 2010 година, а продължава и до днес, а е се планира и за следващата година, при положение, че бюджетът на работодателите е допълнително натоварен в пандемията от COVID-19.

  Работодателите категорично против да плащат първите три дни от болничния
   

  Работодателите категорично против да плащат първите три дни от болничния

  Притеснение са, че правителството иска да запази статуквото

  От БТПП считат, че на първо време може да бъде възстановен стария режим, при който работодателите плащат само първия ден, а в последствие това неадекватно задължение въобще да отпадне и се поеме от съответните фондове.

  БТПП настояват за въвеждането на лична осигурителна вноска за държавни служители с оглед равнопоставеност в осигурителната система.

  БТПП счита, че предложеното за осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г. с 5% (процент, определен по чл. 100 от КСО) е неправилно и демотивиращо от гледна точка на престирания труд. По този начин, този, който се е осигурявал 40 години дори на ниски доходи, ще получи почти същия размер на пенсия като лице, което е работило само 10 години, а през останалото време е било безработно. С този нецелесъобразен подход за изравняване на минималните пенсии със средните ще се задълбочи още повече проблемът с "постоянно" безработните лица в страната.

  Допълнителни 50 лева получават пенсионерите за трети пореден месец
   

  Допълнителни 50 лева получават пенсионерите за трети пореден месец

  Изплащането им ще е в периода 7-20 октомври

  Във връзка с гореизложеното БТПП не подкрепя Проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година, съгласно изложените политики и мотиви, завършва писмото си до управителя на НОИ Българската търговско-промишлена палата.


  Линк

 • БТПП против увеличаване на минималната работна заплата


  БТПП е категорично против кратките срокове за разглеждане на толкова важен за обществеността и бизнеса закон какъвто е закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. От Палатата изразяват своето становище с писмо до НОИ, чийто Надзорен съвет днес обсъжда проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година. Бюджета на Държавното обществено осигуряване за догодина обсъжда НС на НОИ Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година, пре... Прочети повече Какви са забележките на БТПП към анонсираните промени за догодина?

  По отношение на пазара на труда, БТПП е категорично против административното увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) с 6,6%, което води до среден ръст на минималните осигурителни прагове с около 4,5%, във времена на неясна за бизнеса картина и перспектива. Все още не приет механизъм за изменението на минималната работна заплата, което е в разрез с ратифицираната от България международна конвенция 131 на МОТ.

  Остава открит въпросът, припомнят от Палатата, за премахване на минималните осигурителни прагове, което е изкуствена допълнителна тежест за бизнеса. В тази връзка Палатата не подкрепя служебното определяне на МРЗ, предвид предприетите действия от страна на социалните партньори за изготвяне на механизъм за определяне на МРЗ. Още повече при спад на икономиката не само за страната, а и в световен мащаб увеличението на МРЗ не отчита никави икономически индикатори, които трябва ясно да отразяват увеличението на МРЗ. Масларова: Политическата намеса в пенсиите демотивира младите Аз съм категорично за повишаването на пенсиите, те са най-ниските в ЕС, но това са политически решения. Трябва преизчисляване.

  В момент когато правителството декларира голям набор от мерки в подкрепа на бизнеса, елементарни и логически неща, които могат се направят в подкрепа на малките и средните предприятия не се правят. Какви са другите им възражения можете да видите в писмото а БТПП, изпратено до НОИ.
   


  Линк

Назад