Назад

Да дават пари, но срещу реформи


 • Да дават пари, но срещу реформи


   

  Бюджетът за 2012 г. е умерено консервативен. В него са заложени реалистични индикатори, не се променя данъчната тежест и има предвидимост за бизнеса. Заложеният ръст на БВП от 2,9% е напълно постижим, като се има предвид, че към второто тримесечие на 2011 г. е 2,2%, а планираният за цялата 2011 г. е 2,8%. Има симптоми за повишена икономическа активност. 
     Трябва обаче да се спазват принципите за ограничаване на бюджетния дефицит и за ограничаване на преразпределителната роля на държавата. Тя се променя от 36,8% през 2011 г. на 36,5% през 2012 г. Това означава спад на административните разходи. Приходите в бюджета отбелязват ръст от 9,6% спрямо програмата за 2011 г., а разходите са планирани да имат ръст 5,9%. Това е положителна тенденция. Направеното преразпределение на парите от сектор "Сигурност" към култура и образование, без да е огромна стъпка, все пак показва добри намерения. Необходимо е обаче да се спазва принципът "повече средства срещу реформи". В тази връзка правосъдието има още да се доказва с реформи. Положителен елемент в бюджета е включването в бюджетите на министерствата на средствата за заплати и осигуровки, което ще доведе до преосмисляне и оптимизиране на тяхната дейност. Необходимо е да се направи анализ след съкращенията в администрацията от 15% дали се е подобрило обслужването на гражданите и бизнеса. 
    Ако има положителни резултати, в рамките на отпуснатите бюджети може да се мисли за стимули. 
     Опасностите пред бюджета произтичат от желанията за необоснован ръст на заплатите и административните разходи в нереформирани сфери. Ние правим своите анализи и според тях при ръст на МРЗ от 270 лв. на 290 лв. бизнесът ще загуби за 9 месеца (от април до декември) 20,159 млн. лв. Това може да доведе до закриване на работни места.

  Линк

Назад