Назад

БТПП против абсолютната давност за длъжниците


 • БТПП против абсолютната давност за длъжниците


  Промените в закона насърчавали сивата икономика

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е против въвеждането на 10-годишна абсолютна давност за длъжниците, която е заложена в промени в Закона за задълженията и договорите.

  В становището си работодателската организация посочва, че абсолютната давност ще е в нарушение на конституционния принцип за защита на частната собственост на добросъвестните кредитори, които щели да понесат неблагоприятните последици най-вече поради недобросъвестното поведение на длъжниците и бавната административна и съдебна процедура по събиране. Според БТПП бавното и продължително събиране на дължимите вземания се дължи на факта, че не е налице контрол при призоваването на длъжниците и спазването на Закона за гражданската регистрация, както и на Закона за търговския регистър по отношение на постоянния и настоящия адрес на физически лица.

  Предварителната оценка на въздействие не давала информация за приблизителния размер на загубите на добросъвестните кредитори и евентуалния риск те да не успеят да получат сравнително бързо своите вземания, посочват още от БТПП.

  Освен това, така написан, законът щял да насърчи сивата икономика, тъй като според тях ще освободи от отговорност физическите лица от изискуемостта на дадено вземане по кредит. Предложението щяло да въведе и дискриминационно ограничение между фирмите и физическите лица, извършващи дейности по занятия, за които е необходимо сключване на граждански договор.

  В становището, подписано от председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов, се посочва още, че през последните години са въведени редица промени в законодателството, които са увеличили правните възможности за всички частни лица да оспорват своите задължения и тяхната процесуална равнопоставеност. Това водело след себе си недобросъвестно отлагане на действия в процеса и опити за постигане на бавно правораздаване.

  Против законопроекта се обявиха и от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране, в която членуват фирмите за бързи кредити. Те посочват своите доводи, един от които е, че предложението за 10-годишната абсолютна давност е против основополагащи принципи на гражданското право и не би могло да постигне така заявените цели. Според тях такова законодателно решение би навредило на вторичния пазар на необслужвани кредити и на банковата дейност.

  Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, Асоциациацията на банките в България и Сдружението на колекторските агенции също изразиха силно негативна позиция в своите становища по закона, който цели да се спасят 600 хиляди души от кредиторите. Според правосъдното министерство измененията не са съобразени с продължителността на съдебните производства и изпълнителния процес, а според ведомството на Кирил Ананиев законовите поправки могат да доведат до нежелани ефекти като например кредиторите да притискат длъжниците за допълнителни обезпечения.


  Линк

Назад