Назад

Очаква се кризата да свие търговското финансиране между 20% и 30% тази година


 • Индустрията търси металурзи, машинни оператори и машиностроители


  В края на месец юли т. г. регистрираните безработни в бюрата по труда според статистиката на Агенцията по заетостта са 258 553, като спрямо юни намалението е с 14 814 души, съобщиха от Агенцията. Равнището на регистрирана безработица в страната през юли е 7,9%.

  "В сравнение с месец юли 2019 г. се отчита 80,1% ръст на започналите работа безработни", обявиха от Агенцията и допълниха с разбивка по сектори: най-много са започнали работа в преработващата промишленост – 19,0%, следвани от хотелиерство и ресторантьорство - 17,5%, търговията и ремонта на автомобили – 13,0%,  държавното управление – 5,9%, строителството – 5,0%, и др.

  От институцията изчислиха, че заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 16 349, като 79,0% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (26,8%), хотелиерството и ресторантьорството (19,2%), търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети (10,8%), административните и спомагателните дейности (9,4%),  образование (8,6%) и държавното управление (5,2%).

  Най-търсените професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; преподаватели; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях занаятчии и др.


  Линк

 • Очаква се кризата да свие търговското финансиране между 20% и 30% тази година


  Банките са оптимистично настроени към развиващия се характер на търговското финансиране, макар, че очакват различни предизвикателства и смущения в сектора в резултат на пандемията COVID-19. Това става ясно от  доклад на Международната търговска камара за последствията на COVID-19 върху търговското финансиране, съобщиха от БТПП. Резултатът се основава на базата на отговорите на около 350 анкетирани от 80 страни и мненията на доказани експерти от международни банки и компании.

  Финансирането на веригите за доставки и дигиталната търговия са основни приоритети за банките, като 86% от анкетираните ги смятат за непосредствени. За разлика от международните банки обаче, едва 13% от местните и 38% от регионалните банки предлагат платформи за финансиране на веригите за доставки. Малко над половината тях показват сериозна загриженост, свързана с регулаторните изисквания, които биха повлияли на растежа на тяхната финансова търговия.

  Според анализа на Boston Consulting Group относно въздействието на пандемията върху търговското финансиране, търговският поток може да спадне с между 11% и 30% през тази година. Анализът показва също така, че колкото по-дълго е затварянето на хората и ограничаването им от работата, толкова по-тежки ще са последствията на глобално и местно ниво.

  Международната търговска камара е провела допълнително проучване за очакванията на банките по отношение на въздействието на кризата върху търговското финансиране. Те очакват между 20% и 30% спад за цялата година. Въпреки затрудненията, изследването показва, че много от участващите банки подкрепят клиентите си по време на кризата чрез удължаване сроковете по изплащане на кредитите, подобряване на дигиталните си платформи и облекчаване на вътрешните политики относно документацията.

  Глобалното проучване на МТК предоставя данни и аналитично съдържание, което би подпомогнало вземането на стратегически решения и би допринесло за повишаване на качеството и реакцията на бързо изменящата се реалност на търговското финансиране.


  Линк

Назад