Назад

Повечето от българите сменят работата си заради ниски заплати


 • Повечето от българите сменят работата си заради ниски заплати


  Около 75% от българите сменят работното си място заради неудовлетворително възнаграждение. Това се доказва от проучване на трудовия пазар, извършено от Българската търговско-промишлена палата и от Института по философия и социология на БАН сред 2 460 работещи българи, 750 работодатели,сред бизнес организации и 250 бюра по труда.

  Освен размерът на заплащането, като най-чести поводи за напускане на работа се открояват несправедливото разпределение на възнаграждението - тази причина са посочили близо 67%,а липсата на финансови стимули са отбелязали около 63% от анкетираните.

  "Стресът на работното място се очертава като водеща причина за доброволно напускане. Друга причина е авторитарното ръководство и несправедливото признание на приноса на работника, и не на последно място - лошото отношение от страна на ръководителя", посочи Камелия Петкова от БАН.

  Оказва се, че тази тенденция е най-изявена при нискоквалифицирания труд в сектори като преработващата промишленост, строителството, хотелиерството и ресторантьорството, както и при транспорта.

  "В търговията също виждаме, че има такова текучество, а тенденцията трудно се обръща", обясни председателят на бизнес организацията  Цветан Симеонов.

  Анализът откроява жените и семейните хора като най-ценните работници, тъй като отговорите им свидетелстват, че те са по-лоялни към фирмите и по-рядко сменят работното си място.


  Линк

Назад