Назад

Фондът за иновации на ЕК ще финансира проекти в сферата на нисковъглеродните технологии


 • Фондът за иновации на ЕК ще финансира проекти в сферата на нисковъглеродните технологии


  Фондът за иновации на Европейската комисия обяви началото на първи етап за набиране на проектни предложения, като поканата е отворена за мащабни проекти за чисти технологии, с капитал над 7.5 милиона евро, съобщиха от БТПП. Крайният срок за кандидатстване е 29 октомври тази година.

  В рамките на обявената процедура ще бъдат финансирани проекти, които предлагат иновативни решения в сферата на възобновяемата енергия, енергоемките индустрии, технологиите за съхраняване на енергия. Също така ще се оказва съдействие за стимулиране на изграждането и експлоатацията на технологии, насочени към безопасно за околната среда улавяне и съхранение на въглероден диоксид.

  Европейската комисия също така предвижда да обяви и покана за набиране на проектни предложения за малки проекти (с капитал под 7.5 милиона евро) в края на тази година.

  Фондът за иновации представлява една от най-големите програми в света за подкрепа на иновациите в нисковъглеродните технологии. Той се финансира от приходи от търгове на квоти за емисии от Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз. 


  Линк

Назад