Назад

Търговско-промишлена палата в Добрич провежда онлайн проучване "Нуждите на МСП от обучение по дигитални умения"


 • Търговско-промишлена палата в Добрич провежда онлайн проучване "Нуждите на МСП от обучение по дигитални умения"


  Добрич. Търговско-промишлена палата (ТПП) – Добрич провежда онлайн проучване "Нуждите на МСП от обучение по дигитални умения". Това съобщи Искра Димова, експерт в Областен информационен център – Добрич, предаде кореспондентът на Радио "Фокус" – Варна. Проучването е свързано с предизвикателствата и мерките, които компаниите предприемат, породени от дигитализацията, демографските промени и КОВИД 19. Проучването е част от дейностите по проект "CVETNET", финансиран от програма "Еразъм+" КД3 "Подкрепа за реформиране на политиките". Въпросникът е кратък и включва теми като реакцията на компаниите и екипите по отношение на дигитализацията на кризата COVID-19 или основните препятствия, пред които е изправено обучението по цифрови умения в компанията.
  Анкетата е достъпна онлайн до 31 юли 2020 г. на следният линк: https://de.surveymonkey.com/r/Q2C9CB3?lang=bg. Резултатите от проучването ще послужат при разработването на обучителни курсове по проекта, които ще окажат голяма подкрепа за повишаване на дигиталните знания на МСП. Основна цел на проект "CVETNET" е да изгради капацитета на организациите за продължаващо професионално образование и обучение (ПОО) и да повиши качеството на предлаганите от тях услуги за предприятията, които се нуждаят от обучение за преквалификация и повишаване на квалификацията на техните управители и служители с оглед адаптирането към цифровата и дигитална трансформация. Партньори по проекта са Търговско-промишлените палати от България, Австрия, Испания и Чехия. Работата по проекта ще продължи до ноември 2021 г. Очакваното въздействие е да засили ролята на организациите за продължаващо ПОО и да ги подготви за провеждане на курсове за преквалификация на служителите в МСП, с оглед повишаване на дигиталните им умения, което от своя страна ще доведе до подобрена конкурентоспособност на пазара на труда, по-висока заетост и насърчаване на ученето между поколенията. 

   
  На сайта на проекта www.cvetnet.com е достъпна полезна информация и добри практики, свързани с програми и обучения по дигитална трансформация от страните партньори по проекта, както и визитка на партньорите, предстоящи събития и други.

  Линк

Назад