Назад

Холандия произвежда електроенергия от отпадъци


 • Уникалността в структурата на управление на отпадъците в Холандия се дължи на рециклирането  По-икономичното използване на ресурсите и повишаването на ефективността на ползване, по-голямата грижа за околната среда и опазването ѝ плюс развитието на чистите технологии са цели, които Европейският съюз си поставя и на които залага за развитието си, пише inews.bg.

  ЕС с право се гордее, че е лидер в поетите ангажименти за развитие на зелената икономика, но безспорно различните страни членки на Съюза допринасят и се намират на различно ниво в това отношение. Един от най-добрите примери по отношение управлението на отпадъците – ключов елемент за развитието на "зелената" икономика, безспорно е Холандия. Холандският опит при управлението на отпадъците е основата и на Европейската рамкова директива за управление на отпадъците, става ясно от съобщение на Българската търговско-промишлена палата.

  Уникалността в структурата на управление на отпадъците в Холандия се дължи на рециклирането. 65% от всички отпадъци, които се "произвеждат" в страната, се рециклират, сочат данните на Евростат за 2009 година (последната отчетена в статистиката). Повечето от останалите 35% се изгарят и се ползват за производство на електричество.

  В основата на системата за управление на отпадъците на Холандия стои т. нар. Стълба на Лансинк. Това е теория за управление на отпадъци, която през 1994 година се превръща в закон. Тя гласи следното: "Избягвайте колкото се може повече отпадъци, възстановявайте ценните суровини от каквито и да са отпадъци, опитвайте се да произвеждате енергия чрез изгаряне на останалата част от отпадъците, а вече след това изхвърляйте това, което е останало (по екологично съобразен начин)".

  Целия материал четете в рубрика Актуално на портала...


  Линк

 • Холандия произвежда електроенергия от отпадъци


   
  В Холандия 65% от отпадъците се изгарят за производството на електричество, пише Българската търговско-промишлена палата, като се позовава на данни от Евростат от 2009 година. Това прави системата на холандската страна наистина уникална. Само малък процент се изхвърля в депа за отпадъци. 
  Там осъзнаването на необходимостта от алтернативи на изхвърлянето на боклука започва да расте по-рано, отколкото в други страни - още през 80-те години. Причината е не само защото депата за отпадъци бързо намаляват в малки страни като Холандия, но също поради нарастващото екологично съзнание сред широката общественост. Многобройните възражения към депата за отпадъци - миризмата, замърсяването на почвата, замърсяването на подпочвените води – карат холандския парламент да приеме предложение за въвеждане на по-устойчив подход за управлението на отпадъците. 
  Стълбата на Лансинк
  През 1979 година холандският политик Ад Лансинк йерархично подрежда стъпките за обработка на отпадъка.
  Постепенният план гласи: "Избягвайте колкото се може повече отпадъци, възстановявайте ценните суровини от каквито и да са отпадъци, опитвайте се да произвеждате енергия чрез изгаряне на останалата част от отпадъците, а вече след това изхвърляйте това, което е останало (по екологично съобразен начин)". Тази система, известна като "Стълбата на Лансинк", е приета от холандското законодателство през 1994 г., а наскоро е включена в Европейската рамкова директива за отпадъците.
  Това, което в крайна сметка се оказва решаващ фактор в Холандия, са законовите разпоредби, прилагани от правителството, обяснява Дик Хогендорн от Холандската асоциация за управление на отпадъците. С годините изискванията за рециклиране се въвеждат за различните потоци отпадъци като например органични, химически, строителни и разрушителни отпадъци. Въвеждането на данък върху всеки тон изхвърлени отпадъци е от ключово значение. Това подтиква фирмите за преработка на отпадъци да търсят други методи – като изгаряне и рециклиране, просто защото те са много по-привлекателни от финансова гледна точка.
  Без система от закони и правила за отпадъчните материали, най-лесното решение е просто едно депо за отпадъци извън града, което да поеме всички отпадъци. Хогендорн обясни, че много възможности се предлагаха на тези, които направиха повече от това да карат колите си до местното депо за отпадъци. Фирмите за преработка на отпадъци се нуждаят от перспективи, за да развиват печеливши дейности. Отпадъците текат като водата към по-ниската, т.е. към най-евтината точка. 
  Таксата за изхвърляне на сметта започва от 35 евро на тон
  Изхвърлянето на отпадъци в Холандия в момента струва около 35 евро на тон, плюс допълнително 87 евро данък, ако отпадъците са лесно запалими, което като цяло е по-скъпо от изгарянето. "Поради тази причина изведнъж изгарянето се оказва привлекателна алтернатива", казва Хогендорн. За да се осъществи това обаче, правителството трябва да предложи определени средства на фирмите за изграждане на пещи за изгаряне.

  Линк

Назад