Назад

Предстоящо участие на БТПП в заседание на УС на Европалати


 • Предстоящо участие на БТПП в заседание на УС на Европалати


   


   На 24 октомври 2011 г. в Брюксел председателят на БТПП Цветан Симеонов ще вземе участие в заседание на Управителния съвет на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати, в която БТПП е пряк член от 2006 г. На заседанието ще се проведат избори за ново ръководство на асоциацията, поради изтичане мандата от 2 години на настоящите председател и зам. - председатели. Ще бъде избран и нов управителен съвет на организацията за 2012г. Постигнатото до момента в рамките на полското председателство на ЕС и приоритетите на председателството на Дания през 2012 г. ще бъдат сред темите, които ще бъдат разгледани на срещата.

  Линк

 • Предстоящо участие на БТПП в заседание на УС на Европалати


   

  На 24 октомври 2011 г. в Брюксел председателят на БТПП Цветан Симеонов ще вземе участие в заседание на Управителния съвет на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати, в която БТПП е пряк член от 2006 г.
  На заседанието ще се проведат избори за ново ръководство на асоциацията, поради изтичане мандата от 2 години на настоящите председател и зам.председатели. Ще бъде избран и нов управителен съвет на организацията за 2012 г.
  Постигнатото до момента в рамките на полското председателство на ЕС и приоритетите на председателството на Дания през 2012 г. ще бъдат сред темите, които ще бъдат разгледани на срещата.
  ЕВРОПАЛАТИ – Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа – 93% от които са малки и средни предприятия – чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати.

  Линк

Назад