Назад

Фирмите имат нужда от допълнителни насоки в областите маркетинг, реклама и намиране на нови пазари


 • Вкупом работодателите бранят сегашната данъчна система


  Национално представителните работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП настояват за запазване на настоящата данъчна система в България. Според четирите организации, които обединяват позицията си в рамките на АОБР, сегашният модел е условие за стабилност не само на бизнес средата, но и на обществото и икономиката като цяло. Те изразяват опасения относно множеството политически изказвания в посока промяна на политиката по доходите, обвързвана с промяна на данъчната система. В позицията на работодателите се посочва, че „категорично подкрепяме сегашния модел, който съществува от 2008 г., и в продължение на 12 години е доказал успешността си и по отношение привличането на чуждестранни инвеститори у нас“. Все пак бизнесът е склонен да подкрепи правителството в намалението на ДДС за ресторантьорите, тъй като определят това за „антикризисна мярка“. Промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с временен характер, която сме склонни да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе поставен на колене в условията на икономическата криза, породена от пандемията COVID-19, и който се нуждае от бързи действия за реанимация, поради което считаме тази еднократна мярка за удачна, още повече, че това е обвързано с повишаване на минималните осигурителни доходи в сектора, пише в позицията на работодателите. АОБР заявява, че подкрепя намаляване на общата данъчна тежест за бизнеса и гражданите в подкрепа на икономическия растеж и работните места, но след провеждане на задълбочен и отговорен обществен и експертен дебат. В тази връзка всяка радикална промяна в системата би изложила на риск и би поставила под съмнение стабилността и предвидимостта на бизнес средата и би отправила неблагоприятни сигнали към предприятията и инвеститорите, пише в позицията. Именно по тази причина налагането на каквито и да е промени в нея, особено след като е доказала своята адекватност посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано. Стабилността на данъчната система е в основата на икономическото възстановяване и растеж след 2008 г., като трети мандат правителството удържа обещанията си в тази насока, завършва позицията на работодателите. Те напомнят, че представителните организации на работодателите осигуряват работа на 82% от наети и създават 86% от брутната добавена стойност в България


  Линк

 • Фирмите имат нужда от допълнителни насоки в областите маркетинг, реклама и намиране на нови пазари
  Българската търговско-промишлена палата продължава да настройва своята дейност и услуги към ситуацията в момента и заедно с това активно въвежда информационните технологии в ежедневието си. В тази връзка БТПП проведе проучване относно интереса на фирмите към онлайн бизнес срещи и изложения.

  Общо 63% от компаниите отбелязват, че имат експортен опит. Отчитайки, че голяма част от БВП на България се формира от износа, това е много показателен резултат. Една част от фирмите са осъзнали необходимостта да се усъвършенстват, за да имат потенциала и да изнасят. Съществуват известни пречки за това, които трябва да бъдат премахнати.

  Положителен е фактът, че 65% от фирмите се чувстват подготвени да търсят външнотърговски партньори дистанционно, но с оглед на динамичната икономическа среда, проследяването на новостите в информационните технологии и външнотърговската дейност е задължително.

  Друг резултат от проучването прави голямо впечатление – 96% от фирмите имат нужда от допълнителни насоки в областите маркетинг, реклама и намиране на нови пазари.

  По информация от Асоциацията на търговските банки, към края на март тази година се отчита ръст на кредите за нефинансовите предприятия с 10.5% на годишна база при ръст от 14.3% в края на декември 2019-а, като те достигат 25.8 млрд. лева. Има ръст във фирменото финансиране, но се очаква интересът към получаването на средства да продължи да бъде интензивен и банките трябва да имат готовност да го посрещнат. Мерките, насочени към съживяване на икономиката, също трябва да бъдат допълнени и обновени, за да следват нуждите на бизнеса. Необходимо е те да са насочени към възстановяване на производствата и стимулиране на потреблението, за да може да се търси и реализацията на вътрешния пазар.

  За да създаде международни контакти и да подпомогне интернационализацията на малките и средни предприятия, БТПП разработва програма за провеждането на серия от онлайн двустранни срещи с предприемачи от цял свят, както и онлайн изложения.


  Линк

Назад