Назад

20% от фирмите у нас нямат опит с онлайн събития


 • 20% от фирмите у нас нямат опит с онлайн събития
  65% от предприемачите са подготвени за участие в онлайн събития. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата относно интереса на фирмите в онлайн бизнес срещи и изложения.

  Около 20% от фирмите обаче нямат опит за участие в онлайн събития. Съответно е необходимо да се предвидят действия за подготовката им. Повече от половината запитани компании - 56%, нямат собствен интернет сайт, а само 5% са въвели информация за продуктите си в онлайн платформата BG Barcode.

  Фирмите, участвали в проучването, проявяват интерес за участие най-вече в двустранни бизнес срещи /88%/, електронни изложби /58%/, както и в онлайн информационни събития и конференции. Освен това компаниите проявяват интерес към участие в интерактивни платформи за фирми и продукти, като BG Barcode.

  Почти 65% от запитаните предприемачи заявяват, че се чувстват подготвени да участват в онлайн събития и нямат нужда от допълнително съдействие в тази насока. 22% от тях споделят, че имат нужда от консултация по конкретен въпрос, свързан с външнотърговската им дейност. От 360 градуса заснемане имат нужда 11%, а съдействие за изработване на уеб сайт - 7%.

  От БТПП посочват, че интересите към различни региони и пазари са разпределени равномерно - 36% от фирмите са насочени към Индия, 35% - към Китай, а около 30% - към страните от Централна и Западна Европа, включително съседните на България държави. Контактите с по-далечни партньори от Северна и Южна Америка също са желани, но в по-малка степен.

  Относно секторите, към които българските фирми, готови да участват в онлайн събития, проявяват интерес се очертават следните области: хранително-вкусова промишленост, машиностроене, химическа промишленост, търговия на дребно, ИКТ, текстилна промишленост, транспорт и логистика и др.

  Половината от участниците в допитването имат готово електронно представяне на дейността и продуктите, както и оферти за потенциални клиенти.

  63% от компаниите имат опит с износ, а 96% от фирмите имат нужда от допълнителни насоки в областите маркетинг, реклама и намиране на нови пазари.

  По данни на Асоциацията на търговските банки към края на март се отчита ръст на кредите за нефинансовите предприятия с 10,5% на годишна база, при ръст от 14,3% в края на декември 2019г., като те достигат 25,8 млрд. лв. Това означава, че има ръст във фирменото финансиране, но интересът към получаването на средства и банките трябва да имат готовност да го посрещнат.

  За подпомогне интернационализацията на малките и средни предприятия, БТПП разработва програма за провеждането на серия от онлайн двустранни срещи с предприемачи от цял свят, както и онлайн изложения.


  Линк

Назад