Назад

Бизнесът не е длъжен да плаща ваучерите за почивка


 • Бизнесът не е длъжен да плаща ваучерите за почивка
  Българската търговско-промишлена палата принципно подкрепя предложения Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, целящ бързото възстановяване и стабилизиране на туристическият бранш, който е един от най-засегнатите от разпространението на коронавируса. Проблемът е, според представителите на организацията, някои от предложенията са неприемливи. Такова е например задължението „ваучерите за почивка“ да се финансират от работодателя - това трябва да бъде само правна възможност. 

  Още на 16 април Палатата изпрати втори пакет с икономически мерки, в който е включена аналогична инициатива, а именно: Разглеждане на възможностите за предоставяне на безлихвени кредити на български физически лица или ваучерна система за хора с ниски доходи, за да могат да отидат на почивка в хотели или други места за настаняване в страната. Според бизнеса подобна мярка за стимулиране на туризма в България, като „ваучерите за почивка“ ще има положително влияние върху икономиката на страната след овладяването на пандемията.

  По тази причина членовете на Палатата предлагат на министърката на туризма Николина Ангелкова някои промени. Например „ваучерите за почивка“ да се финансират от работодателя, да се измени като след думата почивка се добавят думите „може да се“ .Издаването на ваучери за служителите трябва да е опция и да става единствено при изявено желание от страна на работодателите, без да се вменява като тяхно задължение. При сегашните затруднения за всички сектори, членовете не е редно да се създават допълнителни тежести за работодателите. Необходимо е нормативно да се заложи основен източник на финансирането по мярката да бъде държавният бюджет и европейските фондове. В предложените сега текстове (преходни и заключителни разпоредби) финансиране от държавата е предвидено само за 2020 г., което е неприемливо.

  Българската търговско-промишлена палата настоява и за допълване на предварителната оценка на въздействието с предварителни изчисления за финансовия ресурс за изпълнението на предложенията в законопроекта, източниците на финансиране, ефекта върху туристическия бранш и др. Действително подпомагането на туризма, който е един от най-засегнатите браншове от пандемията от COVID-19, ще доведе до индиректно стимулиране и на свързаните с него транспорт, търговия, строителство и много индустрии.           

  Бизнесът предлага пълна подкрепа на държавната администрация за съгласуването и редактирането на текстовете от предложения проект за промени в Закона за туризма. 

   


  Линк

Назад